Planverk for sektoren Kultur-, Undervisning og Oppvekst (KUO)

Gjennom fremlegg og diskusjon av tilstandsrapport for grunnskolen, prosessen frem til- og vedtaket av kommunal planstrategi 2016-2019 samt temamøte for grunnskolen i Vadsø er det uttrykt et klart behov for et overordnet planverk for sektoren Kultur-, Undervisning og Oppvekst (KUO).
Prosjektet skal avklare og uttrykke politiske ambisjoner og prioriteringer for sektoren og utgjøre grunnlaget for løpende styringsdialoger mellom politisk nivå og administrasjon.
 
Prosjektet er vedtatt gjennom kommunestyrets vedtak i møte 28.04 2016 (sak 22/16) med suppleringer gjort i møte 09.06 2016 (sak 38/16).
 
Under finner du relaterte dokumenter knyttet til planverk for KUO:
 

Sist endret av Arne Lindbach, 10-02-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik