Trafikksikker barnehage i Vestre Jakobselv

I barnehagen i Vestre Jakobselv tar de trafikksikkerheten på alvor og nå kan de henge opp skiltet som viser at de offisielt er en trafikksikker barnehage.
Som den første barnehagen i Vadsø har de fått Distriktsleder Knut Larsen fra Trygg Trafikk på besøk for å utdele skilt, refleksvester – og en liten pengegave til barnehagen. Han var tydelig fornøyd med det arbeidet barnehagen hadde gjennomført og møtte entusiastiske unger og ansatte som tydelig satt pris gavene.
 

Barn og ansatte i Vestre Jakobselv barnehage med vester og skilt som viser at de er en trafikksikker barnehage. Distrikstleder i Trygg Trafikk Knut Larsen og Kommunalsjef Kurt Scjhølberg er også med på bildet.
 
Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier som et verktøy for barnehagene for å sikre et godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid. Hvis alle kriterier er oppfylt kan barnehagen søke om å få tittelen trafikksikker barnehage.
 
Trafikksikkerhet i barnehagen generelt:
  • Trafikkopplæring integreres som en del av barnehagens omsorgs- og opplæringsarbeid og nedfelles i barnehagens årsplan.
  • Det stilles krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjenester.
  • Ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer.
  • Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil eller buss.
Trafikkopplæring i barnehagen:
  • Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere.
  • Barna lærer om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks.
Samarbeid mellom barnehage og hjem:
  • Rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port gjennomgås årlig med foreldre og ansatte.
  • Det stilles krav til foreldre om å sikre barn på vei til og fra barnehagen.
  • Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et integrert tema på foreldremøter.
  • Foreldre involveres i barnehagens trafikksikkerhetsarbeid.

Refleksvestene var meget populære hos barna i barnehagen.
 

Distriksleder Knut Larsen overrakte skiltet som skal henge på utsiden av barnehagen til enhetsleder Nan Helen Mikalsen.

Sist endret av Arne Lindbach, 21-04-2016
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik