Innspill til kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Vadsø kommune arbeider for tiden med å rullere kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Arbeidet gjøres i regi av rådmannen, og skal ende i en politisk vedtatt plan som legger føringer for utvikling av anlegg og områder til bruk for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
For å få en helhetlig oversikt over anleggssituasjonen i kommunen, ber kommunen brukere av lokale anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv om å komme med innspill:
 
-          Hvordan er tilstanden på «ditt» anlegg?
-          Er det mange som bruker anlegget?
-          Er anlegget vedlikeholdt?
-          Har anlegget feil eller mangler som bør utbedres?
-          Er det behov for nye anlegg?
 
Kommunen oppfordrer alle som har interesse i saken til å komme med innspill. Det er de daglige brukerne av anleggene som har best kjennskap til anleggenes status, og til eventuelle behov for nye anlegg. Det presiseres at alle anlegg, for å være berettiget til å søke spillemidler, må være innarbeidet i en kommunal plan.
 
Lag, foreninger og organisasjoner som vurderes å ha interesse i lokale anlegg vil bli kontaktet av kommunen og invitert til å medvirke i prosessen.
 
Innspill sendes på e-post til runar.unhjem@vadso.kommune.no.
 
Frist for å komme med innspill er onsdag 12. April.
 

Sist endret av Arne Lindbach, 14-03-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik