Barn og familie
 
 

Barn og familie

Vadsø kommune har en rekke tjenester relatert til barn, ungdom og familie. Disse tjenestene omfatter flere virksomheter og i mange tilfeller involveres ulike virksomheter innenfor de samme tjenestene. For å forenkle arbeidet med å finne frem til rett tjenesteyter har vi valgt å publisere tjenestene og nyheter rerlatert til området i en egen gruppe.
 
 
 

Tilbud om foreldrerådgivning

Synes du at foreldrerollen av og til kan føles litt vanskelig – at mas og konflikter med barna tar litt for mye plass i hverdagen? I så fall er du ikke alene om å ha det slik. Kanskje kan PMTO foreldrerådgivning være noe for deg/ dere?
Les mer
 
 
 
 

Sosialtjenesten i NAV

Har du eller din familie økonomiske problemer? Rusproblemer? Andre sosiale problemer?
Les mer
 
 
 
 

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet - en port inn! Koordinerende enhet er et tverrfaglig team opprettet i Vadsø kommune for personer med behov for hjelp fra flere hjelpeinstanser.
Les mer
 
 
 
 
Alarmsentral for barn og unge

Alarmsentral for barn og unge

Alarmsentralen 116111 for barn og unge er en gratis nødtelefon for de som er utsatt for omsorgssvikt, vold, og mishandling. Voksne som er bekymret for barn og unge kan også ta kontakt.
Les mer
 
 
 

Familierådgivning

Vi, på Familierådgivningskontoret i Sør-Varanger, gir tilbud om samtaler til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsutfordringer, små eller store. Vi tar imot familier, par og enkeltpersoner, unge og eldre.
Les mer
 
 
 
 
Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige barn

Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige barn

Vadsø kommune har lang tradisjon i å ta imot flyktninger og asylsøkere. De siste årene har ca. 40 minoritetsspråklige barn årlig hatt plass i barnehagene. Barna har ulik bakgrunn når det gjelder alder, opprinnelsesland, oppholdstid i Norge og språklige ferdigheter. Mangfoldet gir nye utfordringer til barnehagepersonalet. Dette programmet er utviklet for å gi struktur, systematikk og langsiktighet ...
Les mer
 
 
 

Kriseteam

Vadsø kommunes psykososiale kriseteam inngår som en del av kommunens helseberedskap. Formålet er å sikre og organisere psykososial hjelp ved kriser, ulykker og katastrofer. Kriseteamet skal fungere i den akutte fasen og være videreformidler til det øvrige hjelpeapparatet for nødvendig oppfølging.
Les mer
 
 
 
 
Los-prosjektet – En støttespiller for ungdom

Los-prosjektet – En støttespiller for ungdom

Vadsø kommune er en av 14 utvalgte kommuner i Norge som er med på Los- prosjektet. Prosjektet er satt i gang som et prøveprosjekt av Barne- og Likestillingsdepartementet ( BLD) og har en varighet ut 2013.
Les mer
 
 
 
Norasenteret IKS - senter mot vold og seksuelle overgrep

Norasenteret IKS - senter mot vold og seksuelle overgrep

Norasenteret IKS, senter mot vold og seksuelle overgrep, har som formål å yte hjelp til voksne og barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, incest eller andre seksuelle overgrep.
Les mer
 
 
 
Rutinebeskrivelse for trafikksikkerhet i Vadsø kommunale barnehager

Rutinebeskrivelse for trafikksikkerhet i Vadsø kommunale barnehager

Trafikkopplæring bør gå inn som en selvfølgelig del av det pedagogiske opplegget i barnehagen. Dette gjelder først og fremst når man er ute i trafikken. Personalet skal alltid overholde trafikkreglene, og de bør snakke med barna om å holde seg i vegkanten, bruke gang og sykkelstier eller fortau, krysse veien der det er trygt, at man ikke må springe eller leke i trafikken.
Les mer
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik