Norasenteret IKS - senter mot vold og seksuelle overgrep

Norasenteret IKS, senter mot vold og seksuelle overgrep, har som formål å yte hjelp til voksne og barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, incest eller andre seksuelle overgrep.
Norasenteret gir et beskyttet botilbud i en overgangsperiode og støttesamtaler. Tilbud ved senteret er gratis og uten egenbetaling for brukeren. Enkeltpersoner kan henvende seg direkte til senteret, det kreves ikke henvisning eller timeavtale og det er ikke ventelister. Tilbudet gjelder for alle som oppholder seg i Norge. 
 
Norasenteret IKS ligger sentralt i Kirkenes og eies av 7 kommuner i Øst-Finnmark, med Sør-Varanger kommune som senterets vertskommune. De øvrige eierkommunene er: Båtsfjord, Lebesby, Vadsø, Vardø, Deanu/Tana og Unjargga/Nesseby. Norasenteret er organisert som et interkommunalt selskap og drives etter Lov om kommunale krisesentertilbud. Etter den nye loven skal kommunene sørge for et krisesentertilbud som inneholder:
·         et gratis helårs, heldøgns, trygt og midlertidig bo-tilbud, og
·         et gratis dagtilbud,
·         et helårs og heldøgns tilbud til kvinner, menn og barn, der de kan få råd og veiledning på krisetelefon og
·         oppfølging i reetableringsfasen.
 
Norasenteret IKS har et godt utviklet tilbud og tilfredsstiller kravene i krisesenterloven, både til fagkompetanse hos de ansatte og til bygningsmessige forhold. Senteret ivaretar sikkerheten til den enkelte beboer og er bygget etter kravene om universell utforming. Norasenteret IKS kan også ta i mot menn og mennesker med funksjonsnedsettelse.
 
Norasenteret er medlem av Stiftelsen Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep, FMSO og Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgsvikt, NFBO.
 
Besøksadresse.           Henrik Lundsgt 4, Kirkenes
Postadresse:                Postboks 347, 9915 Kirkenes
Telefon:                      78 99 60 60
Telefax.                      78 99 60 61    
 
Mailadresse:               info@norasenteret.no
 
Hjemmeside.              www.norasenteret.no
 

Sist endret av Arne Lindbach, 12-04-2012
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik