Bolig og eiendom

I dette menyvalget finner du tjenester relatert til bolig og eiendom.
Tjenestebeskrivelser:
 
 
 
 

Se det nye boligfeltet i Fossen Øst

Vadsø kommune har byggeklare tomter i det flotte nye boligfeltet i Fossen Øst. Her kan du se en video på hvordan det nye boligfeltet ser ut fra luften.
Les mer
 
 
 
 
 

Vedtatt detaljreguleringsplan for Sandmo golfbane

Kommunestyret i Vadsø har vedtatt detaljreguleringsplan for Sandmo golfbane, den 11. juni 2015 i sak 28/15.
Les mer
 
 
 
 

Vedtatt detaljreguleringsplan for eiendom gnr 2 bnr 56 og 113- Evjen, Vestre Jakobselv

Kommunestyret i Vadsø har vedtatt detaljreguleringsplan for eiendom gnr.2, bnr.56 og 133- ”Evjen”, Vestre Jakobselv, den 7. mai 2015 i sak 19/15.
Les mer
 
 
 
 

Bygg uten å søke

Fra 1. juli forenkles byggereglene. Dermed kan du sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke.
Les mer
 
 
 
 

Vedrørende henvendelser og klager på grunnlag for vann og avløp

Uenig i grunnlaget for bruksareal og/eller boenheter?
Les mer
 
 
 
 

Vedrørende kommunale avgifter fra Vadsø Vann og Avløp KF

Nytt gebyrregulativ er lagt inn på de aller fleste eiendommene i Vadsø Kommune. Dette medfører at begge terminene i 2013 er fakturert på nytt, samt at det som er betalt inn etter gammelt gebyrregulativ har kommet som et fratrekk.
Les mer
 
 
 
 
Ny byutviklingsstrategi for Vadsø

Ny byutviklingsstrategi for Vadsø

Siden 2007 har Vadsø kommune arbeidet kontinuerlig med ny kommuneplan. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen er plansystemets øverste nivå og gir retning for alle andre kommunale planer og tiltak.
Les mer
 
 
 

Vedtatt kommuneplan 2012-2024

Kommunestyret behandlet i sak 50/12 den 07.06.2012 Vadsø kommunes kommuneplan 2012 – 2024 med følgende vedtak:
Les mer
 
 
 
 
Digital kartløsning for Vadsø kommune

Digital kartløsning for Vadsø kommune

Vadsø kommune kan nå tilby brukere en egen portal med digitale kart over Vadsø kommune.
Les mer
 
 
 

Forskrift til matrikkellovens § 35- Tidsfrister i saker som krever oppmåling

Lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) trådte i kraft den 01.01.2010. I loven er det gitt tidsfrister for fullføring av bl.a. saker som krever oppmålingsforretning.
Les mer
 
 
 
 

Gravemeldinger

Ved gravearbeid på kommunale, fylkeskommunale og private eiendommer skal det sendes gravemelding til kommmunen. Kommunen vil innhente nødvendige opplysninger fra aktuelle parter og sikre at gravearbeidet kan gjennomføres uten skade på eksisterende kabler o.l.
Les mer
 
 
 
 

Byggesaksveiledning

Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling.
Les mer
 
 
 
 

Kommunale boligtomter

Vadsø kommune har for tiden ledige boligtomter i følgende områder: - Fossen boligfelt - Fjellheim -Ytrebyen (Melkevarden) - Fossen Øst
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Tjenester
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik