Sosialtjenesten i NAV

Har du eller din familie økonomiske problemer? Rusproblemer? Andre sosiale problemer?
Les mer
 
 
 
 

Rusprosjektet godt i gang

Rusprosjektet i Vadsø kommune har kommet godt i gang og nå foreligger prosjektplanen. Der finner du både litt om bakgrunn, overordnede mål, organisering og omfang av prosjektet. Kommunen ønsker mer fokus på rus i de enheter som har rusproblematikk som et av sine arbeidsområder.
Les mer
 
 
 
 
Norasenteret IKS - senter mot vold og seksuelle overgrep

Norasenteret IKS - senter mot vold og seksuelle overgrep

Norasenteret IKS, senter mot vold og seksuelle overgrep, har som formål å yte hjelp til voksne og barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, incest eller andre seksuelle overgrep.
Les mer
 
 
 

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet - en port inn! Koordinerende enhet er et tverrfaglig team opprettet i Vadsø kommune for personer med behov for hjelp fra flere hjelpeinstanser.
Les mer
 
 
 
 

Styrket fokus på rusmiddelmisbrukere - Kompensasjonsordning for tillitspersoner etablert

Vadsø kommune har med støtte og godkjenning fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Finnmark etablert en kompensasjonsordning for tillitspersoner i Vadsø kommune. De som blir engasjert som tillitspersoner har til oppgave å bistå rusmiddelmisbrukere i Vadsø kommune, altså å gi brukeren støtte til å bli en aktiv aktør i eget liv.
Les mer
 
 
 
 
Offisiell åpning av NAV Vadsø

Offisiell åpning av NAV Vadsø

Fredag 4. september var det offisiell åpning av NAV Vadsø. Nav direktør Tor Saglie sto for selve åpningen.
Les mer
 
 
 
NAV i nye kontorer

NAV i nye kontorer

I dag åpnet NAV i Vadsø kontoret i nye lokaler. Etter en kort og intens flyttesjau skal brukere nå kunne finne en rekke tjenester samlokalisert.
Les mer
 
 
 
NAV VADSØ – EN DØR INN

NAV VADSØ – EN DØR INN

Fra 10. juni åpnes den ene døra som nå fører inn til Vadsøs eget NAV-kontor i Rådhusgata 4. - Tjenester fra tidligere arbeidskontor, trygdekontor og sosialkontor er nå samlet på et sted også i Vadsø, sier de to som skal lede NAV i Vadsø, Ann Karin Dahl Næss og Helge Roald.
Les mer
 
 
 

Ressursteamet i Vadsø

Ressursteamet er en tverrfaglig gruppe som skal bistå i arbeid med saker der en har mistanke om, eller er i ferd med å avdekke seksuelle overgrep mot barn og unge, samt vold i nære relasjoner (barn/unge/voksne og eldre).
Les mer
 
 
 
 

Transporttjeneste for funksjonshemmede

TT-ordningen har til hensikt å gjøre funksjonshemmede i bedre stand til å delta i samfunnslivet på linje med de øvrige innbyggere.
Les mer
 
 
 
 

Bekkefaret boliger

I dag har Bekkefaret 9 boliger som består av heldøgns miljøtiltak for psykisk funksjonshemmede og fysisk funksjonshemmede med ulike hjelpebehov. Behovet til brukerne ved Bekkefaret er svært ulikt og sammensatt og virksomheten yter et vidt spekter av tjenester fra veiledning og hjelp til totalomsorg til sterkt hjelpetrengende.
Les mer
 
 
 
 

Bo og miljøvirksomheten

Tjenestestandard for bo og miljøvirksomheten
Les mer
 
 
 
 

Stubben boliger

Tjenestestandard for Stubben boliger
Les mer
 
 
 
 

Økonomiske ytelser etter lov om sosial tjenester

Har du eller din familie økonomiske problemer?
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik