Møtekalender og sakspapirer

Alle saksdokumenter og møtepapirer vil bli publisert på denne siden. I tillegg til de elektroniske dokumentene du finner på våre nettsider er de også tilgjengelig i papirversjon på Service og informasjon. Møtekalender finner du ved å trykke på "les mer"
Les mer
 
 
 

Møte i eldrerådet 17. februar 2016

Eldrerådet vil i møte 17. februar 2016 behandle sakene: Konstiturering av eldreråd - valg av leder og nestleder, Eldrerådet - årsmelding 2015 og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 18. februar 2016

Kommunestyret vil i møte 18. februar 2016 behandle sakene: Suppleringsvalg - valg av meddommere, Suppleringsvalg - Vadsø vann og avløp. Kontrollutvalgets årsrapport 2015, Kontrollutvalgets årsplan 2016, Eiendomsskattevedtak 2016, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i administrasjonsutvalget 2. februar 2016

Administrasjonsutvalget vil i møte 2. februar behandle sakene: KS Debatthefte 2016, Folkevalgtes godgjøring jevnført gjeldende reglement og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Formannskapet 28. januar 2016

Formannskapet behandlet i møte 28. januar 2016 sakene: Valg av representanter og vararepresentanter fra brukerorganisasjoner til eldrerådet, Varanger Kite Club - søknad om støtte til VAKE 2016, Jusshjelpe i Nord-Norge - søknad om tilskudd, NKS Veiledningssenter - søknad om økonomisk støtte, Vadsø museum - Navnevalg, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 22. januar 2016

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behndlet i møte 22. januar 2016 sakene: Eiendom gnr 8 bnr 803 - Grønnliveien 9 - Grensejsutering, Klage - vedtatt reguleringsplan for eiendom gnr 2 bnr 56 og 113 "Evjen", Vestre Solvarden hyttefelt - detaljreguleringsplan, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 17. desember 2015

Kommunestyret behandlet i møte 17. desember 2015 sakene: KOmité for markering av samefolkets dag, Kommunereformen, Styresammensetning i kommunale foretak, Lovlighetsklage - Vadsø jazzklubb/Varangerfestivalen - Partnerskap, Finnmark kommunerevisjon IKS, Søknad om støtte til musikkteater Vesisaari, retningslinjer kulturmidler m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 5. november 2015

Kommunestyret behandlet i møte 5. november 2015 sakene: Områderegulering for Kirkegårdsveien, Suppleringsvalg av meddommere i Øst-Finnmark tingrett, Valg av representanter og vararepresentanter til IKA finnmark IKS, Havnestyre - valg av medlemmer og varamedlemmer, m.fl
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunstyret 15. oktober 2015

Kommunestyret behandlet i møte 15. oktober 2015 sakene: Godkjenning av kommunestyrevalget 2015, Valg av formannskap for valgperioden 2015-2019, Valg av ordfører for valgperioden 2015-2019, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 3. september 2015

Kommunestyret behandlet i møte 3. september 2015 sakene: Sirkus er uten elefanter, Årsberetning og årsregnskap 2014, Eierstrategi 2015, Finnmark kommunerevisjon IKS, Reguleringsplan Fossen øst - ekspropriasjon av eiendommer, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 11. juni 2015

Kommunestyret behandlet i møte 11. juni 2015 sakene: Etiske retningslinjer, Delegering av myndighet for barnevernstjenesten, Nye retningslinjer for økonomisk sosialhjelp, Midlertidige tilsettinger - endringer i arbeidsmiljøloven, Reguleringsplan Sandmo golfbane, Nasjonalparkkommuner, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 7. mai 2015

Kommunestyret behandlet i møte 7. mai 2015 sakene: Suppleringsvalg av samarbeidsråd for skoler, Valg av representant for å ivareta barn og unges interesser, Suppleringsvalg av Havnestyret, Suppleringsvalg av meddommere i Øst-Finnmark tingrett, Kontrollutvalgets årsrapport 2014, Kommunal eiendomsskatt, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 19. februar 2015

Kommunestyret behandlet i møte 19. februar 2015 sakene: Vadsø industrisselskap, Finnmark kommunerevisjon IKS - ny selskapsavtale, Undervisningstjenester, Kommunereformen, Salg av bygg, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møtebøker for 2008

Møtebøker fra 2008 finner du nå i en egen oversikt under menyvalget Møter 2008.
Les mer
 
 
 
 

Møtebøker for 2009

Møtebøker fra 2009 finner du nå i en egen oversikt under menyvalget Møter 2009.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik