Møtekalender og sakspapirer

Alle saksdokumenter og møtepapirer vil bli publisert på denne siden. I tillegg til de elektroniske dokumentene du finner på våre nettsider er de også tilgjengelig i papirversjon på Service og informasjon. Møtekalender finner du ved å trykke på "les mer"
Les mer
 
 
 

Møte i formannskapet 12. mars 2015

Formannskapet behandlet i møte 12. mars sakene: Varanger Arctic Kite - Støtte til VAKE 2015, Gjenreis kystnorge - søknad om økonomisk støtte, Søknad om tilskudd, Søknad om redusert sats - bevillingsgebyr for år 2015, Søknad om tilskudd til kunstgressgreener på golfbanen i Kariel, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 5. mars 2015

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker vil i møte 5. mars 2015 behandle sakene: Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning IL Polarstjernen, Klage på vedtak i sak 48/14, Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, Forespørsel om boligtomt, og dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
Les mer
 
 
 
 

Møte i kommunestyret 19. februar 2015

Kommunestyret vil i møte 19. februar 2015 behandle sakene: Vadsø industrisselskap, Finnmark kommunerevisjon IKS - ny selskapsavtale, Undervisningstjenester, Kommunereformen, Salg av bygg, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Ekstraordinært møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 6. februar 2015

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker vil i ekstroordinært møte 6. februar 2015 behandle saken: Trafikksikker skolevei 2015.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Formannskapet 5. februar 2015

Formannskapet behandlet i møte 5. ferbuar sakene: Vadsø Vann og avløp - budsjett 2015, Jusshjelpa i Nord-Norge - Tilskudd fra Vadsø kommune, Helsesportsuka 2015 i Porsanger - Økonomisk støtte, Gave til Lions røde fjær 2015, Finnmarkslaget i Oslo - 75års jubileum 2015, m.fl.
Les mer
 
 
 
 

Møte i Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker 29. januar 2015

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker behandlet i møte 29. januar 2015 sakene: Kjøp av tilleggsareal, Dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel og orienteringer.
Les mer
 
 
 
 

Møtebøker for 2008

Møtebøker fra 2008 finner du nå i en egen oversikt under menyvalget Møter 2008.
Les mer
 
 
 
 

Møtebøker for 2009

Møtebøker fra 2009 finner du nå i en egen oversikt under menyvalget Møter 2009.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik