Vadsø Vann og Avløp KF

Drift og vedlikehold av kommunens vannforsyning og avløpsnett er tillagt Vadsø Vann og Avløp KF.
Les mer
 
 
 
 

Vannanalyser

Vann er et næringsmiddel, og vannverkene betraktes som en produsent, distributør og leverandør av dette næringsmiddelet. Dette medfører at vannverket er underlagt godkjenningsmyndighetenes krav om kvalitet og kontroll.
Les mer
 
 
 
 

Vedrørende kommunale avgifter fra Vadsø Vann og Avløp KF

Nytt gebyrregulativ er lagt inn på de aller fleste eiendommene i Vadsø Kommune. Dette medfører at begge terminene i 2013 er fakturert på nytt, samt at det som er betalt inn etter gammelt gebyrregulativ har kommet som et fratrekk.
Les mer
 
 
 
 

Informasjon om ny gebyrordning for vannforsyning og avløp

Kommunestyret har vedtatt ny forskrift om vann, avløp og slam i Vadsø kommune gjeldende f.o.m. 1. januar 2013, samt gebyrregulativ 2013. Dette innebærer blant annet at årsgebyr for vannforsyning og avløp skal beregnes etter en ny todelt ordning, med en fast del kalt abonnementsgebyr og en mengdeavhengig del kalt forbruksgebyr.
Les mer
 
 
 
 

Målt eller stipulert forbruk?

Hvorvidt det lønner seg å gå over til målt forbruk avhenger av husstandens forbruk i forhold til eiendommens bruksareal.
Les mer
 
 
 
 

Ny Forskrift om vann, avløp og slam i Vadsø kommune

Kommunestyret vedtok i møte 15. november 2012 Forskrift om vann, avløp og slam i Vadsø kommune gjeldende fra 1. januar 2013
Les mer
 
 
 
 
Vadsø vannbehandlingsanlegg satt i drift

Vadsø vannbehandlingsanlegg satt i drift

Mattilsynet DK Øst-Finnmark har gitt Vadsø Vann og Avløp KF, tillatelse til å starte det nye vannbehandlingsanlegget og levere vann til forbrukere på nett.
Les mer
 
 
 

Forskrifter for Vann- og avløp i Vadsø kommune. Opphevet f.o.m. 1. januar 2013

Vedtatt av Vadsø bystyre i møte 19.12.96, med endringer i møte 15.12.97, i medhold av lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vann- og kloakkavgifter og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr av 10. januar 1995.
Les mer
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik