Telefonliste

Under finner du en samlet oversikt over de mest sentrale telefonnummerene i kommunen.

TIMEBESTILLING HELSE 78 94 25 22
SENTRALBORD  78 94 23 00
Bystyresalen 78 94 23 06       
Hans-Jacob Bønå - ordfører
78 94 23 01  
Mobil: 909 23 434
Otto Strand - varaordfører       
78 94 23 01  
Mobil: 416 59 506
RÅDMANNENS KONTOR  
Jens Betsi - rådmann
78 94 23 02  
Mobil: 934 30 100
Marita J. Skansen - ass.rådmann/ kontorsjef 
78 94 23 11  
Mobil: 414 78 100
Telefaks rådhuset 78 94 24 99
POLITISK SEKRETARIAT  
Gøril Samuelsen - konsulent 78 94 23 31
Eva Antonsen - sekretær 78 94 23 13
RÅDMANNENS STAB
Arne Lindbach - informasjonsrådgiver
78 94 23 55
Mobil: 913 22 675
Fiona Sahl - kommunalsjef HRO  Mobil: 915 50 902
Grethe Pleym - kommunalsjef KVI
78 94 23 57 
Mobil: 924 90 740
Kurt Schjølberg - kommunalsjef KUO
78 94 23 51 
Mobil: 454 04 980
Sølvi Gansmo - rådgiver KUO       
78 94 23 56 
Mobil: 416 29 338
Eva Steen Jensen -  78 94 23 52
PERSONALAVDELING  
Bente Kjæreng-Amundsen - fagleder 78 94 23 16
Tord Tveit - konsulent 78 94 23 32
Eli Baso - konsulent 78 94 23 17
ØKONOMI OG FINANS  
Jon Ragnar Morso - økonomisjef
78 94 23 41 
Mobil: 926 82 227
Magnus Jakola Skansen – konsulent regnskap 78 94 23 42
Hege Johansen- fagleder regnskap 78 94 23 46
Jørn H. Hansen Schanche - konsulent 78 94 23 48
Lise Knudsen Hanssen - konsulent    78 94 23 45
Nikolai Sundkvist - konsulent  78 94 23 44
Monica Hjort - fagleder lønn 78 94 23 37
Ludmila Hansen - konsulent lønn 78 94 23 49
Annbjørg Ballo - fagleder skatt  78 94 23 40
Britt Anne Iversen - konsulent skatt    78 94 23 47
INFO- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI  (IKT)
Eirik Andreassen - enhetsleder
78 94 23 21 
mobil    992 42 321
Tor Randa - konsulent
78 94 23 23 
mobil    926 30 850
Erik Bergheim - konsulent 
78 94 23 24  
mobil    996 06 200 
Owe Vestersjø - konsulent  
78 94 23 25 
mobil    407 66 965
Paul Johnsen - konsulent
78 94 23 27 
mobil    986 99 927
SERVICEKONTORET
  
 Sentralbord 78 94 23 00
Kay Pedersen 78 94 23 88
Skranken 78 94 23 80
Beathe Olsen - arkivleder 78 94 23 83
Svetlana Safin - sekretær 78 94 23 84
Inger Henriksen - konsulent 78 94 23 86
Hill Carstens - fagleder
78 94 23 81
mobil 995 92 998
Elisabeth Schanche - konsulent 78 94 23 87
Eirin Synnøve Tolk – sekretær 78 94 23 90
KINO        
Randi Morso - kinosjef
78 94 23 82 
mobil 995 15 895
BASSENG - MILJØBYGGET       78 94 24 68                                                         
Geir Vorren - fagleder 922 45 762
Basseng Vestre Jakobselv 78 94 28 81
UNGDOMMENS HUS                    78 95 38 12                                                        
Øystein Strand - daglig leder
78 95 38 12
Mobil 913 07 849
Frithjof Nikodemussen 91 15 96 33
PLAN, MILJØ OG KOMMUNALTEKNISKE SAKER (PMK)
Yngvar Mækelæ - enhetsleder
78 94 24 58 
Mobil 40 63 45 85
Christian Azar Larsen - ingeniør 78 94 24 48
Sverre Jakobsen - byggesaksbehandl.
78 94 24 50 
Mobil 915 13 504
Steinar Ittelin - opppmålingsingeniør
78 94 24 52 
Mobil 992 69 962
Driftsenheten 
Tony Kollstrøm - arbeidsleder
78 94 24 69
mobil 905 28 711
Stein Ove Bakkemo 979 66 389
Ole Andre Hammer – fagarbeider 976 17 503
Verksted 78 94 24 57
Brannstasjon                                           78 94 23 00
Steffen Holsbø - brannsjef
78 94 24 21
Mobil 406 00 176
Eirik Olsen - varabrannsjef
78 94 24 20
Mobil 908 65 280
Stig-Morten Jensen-underbrannm/feier
78 94 24 23
Mobil 913 85 649
Frank Roger Olsen - underbrannm./feier
78 94 24 22
Mobil 905 73 911
KVALIFISERING, VELFERD OG INDKLUDERING (KVI)
KVI Stab
Grethe Pleym - kommunalsjef KVI
78 94 23 57 
Mobil: 924 90 740
Anita Wahl Nilsen - rådgiver
78 94 23 54 
Mobil 924 03 051
Farid Shariati – prosjektleder Mobil 472 32 872
Merkantiltjenesten
Kari Tennefoss
78 94 27 04
Mobil 482 22


Sist endret av Arne Lindbach, 25-07-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik