Glimmerstua kulTURbarnehage
 
 

Glimmerstua kulTURbarnehage

Glimmerstua kulTURbarnehage eies og drives av Vadsø kommune. Barnehagen ble åpnet i desember 1987 og var da en andelsbarnehage. I 1995 overtok kommunen barnehagen. Glimmerstua kulTURbarnehage ligger nært opp til natur- og friluftsbarnehage i det pedagogiske opplegget. For oss dreier kulTUR seg om kulturell tilhørighet, tur i naturen og ikke minst det kule og litt røffe.
 
Visjon:
Glimmerstua kulTURbarnehage – i det artige landet mellom multebær og mygg
- der naturen er arena for samhold, lek, latter og læring
 

KONTAKTINFORMASJON:
 
Telefoner:
Kontor:           78 94 27 65
Multebær:       78 94 27 66
Mygg:             78 94 27 67
Mobil:             48 50 34 25
 
Besøksadresse:
Hermann Dahlsgt. 8

Postadresse:
Postboks 614
9811 Vadsø
 
Enhetsleder:
Bente Jakola
Bente.jakola@vadso.kommune.no
 
Nestleder:
Hallfrid Lind
Hallfrid.lind@vadso.kommune.no
 
Leder i AU:
Heikki Knutsen
Tlf: 93 25 30 77
 
Foreldrerepresentanter i SU:
Heikki Knutsen
Tlf: 93 25 30 77
Elin Larne
Tlf: 96 23 70 81
 
 
KORT OM BARNEHAGEN
Alders og gruppeinndeling:
Barnehagen har 54 plasser for barn i alderen 0-6 år fordelt på de to basene Multebær og Mygg.  KulTURbarnehagen har et utgangspunkt på 36 plasser til barn over 3 år og 18 plasser til barn under 3 år. Begge basene har barn i alderen 0-6 år.
 
Beliggenhet:
Glimmerstua kulTURbarnehage ligger i indrebyen. Barnehagen ligger nært naturområder, og vi har gode muligheter til å benytte skog, mark og fjære. Vi har faste turplasser som vi ofte benytter oss av. De nærmeste ligger bare 500 meter fra barnehagen.
Glimmerstua kulTURbarnehage ligger riktignok et stykke fra sentrum, men vi bruker å gå med barna til byen. Da besøker vi biblioteket, går på kaia, ser på utstillinger og besøker arbeidsplasser.
 
Filosofi:
Den ideelle lekeplassen for barn er fjæra, fjellet og skogen. Vanskeligere skal det ikke være – enklere kan det ikke bli!
 
Mål:
Glimmerstua skal være en barnehage med høy kvalitet på det pedagogiske innholdet
Naturen skal være en viktig arena for vårt arbeid
Vi skal være en lekende læringsarena ved å fokusere på de voksnes rolle og det fysiske rom              
 
PEDAGOGISKE PLANER.
-         Årsplan 2017

Gruppeplaner:
-          KulTURgruppa
-          Gårdsgruppa
-          Eventyrerne
-          Trollungan
-          Småtroll
 
Månedsplan
 
ANDRE PLANER
-          Plan mot mobbing
 
FORELDREINFORMASJON
-          Glimmerposten
-          Foreldremøter
-          Informasjon fra AU og SU
-          Spesielle aktiviteter
 

Sist endret av Arne Lindbach, 25-01-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik