Aktuelt fra Vadsø

  • 18.03.2019 Resultat fra foreldreundersøkelsen i Vadsøbarnehagene
    Foreldreundersøkelsen i Vadsøbarnehagene viser at foreldre er svært tilfreds med barnehagetilbudet. Foreldrene gir uttrykk for at barna trives, har venner og at barnehagene legger til rette for...
  • 12.03.2019 Innspill til mulig ny snøskuterløype i Kiby
    Kommunestyret i Vadsø har den 20.12.2018 vedtatt at det skal opprettes en skuter -tilknyttningsløype i Kiby, til skuterløpe 5 (Høyvik-Langsmedvannet og Betongstasjonen-Langsmedvannet). Kommunen...

Aktivitetskalender