Aktuelt

Søknader behandles og tas eventuelt med i kommunens søknad etter innspill fra Eldrerådet. Søknad sendes deretter inn fra Kommunen til Fylkeskommunen innen 15. januar og svar gis innen en måned etter eventuell tildeling fra Fylkeskommunen.

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 har i seg store omstillingsmessige utfordringer for alle deler av organisasjonen Vadsø kommune. Omstillingsbehovet skyldes i all hovedsak at tilstrømming- og bosettingen av flyktninger faller bort.

Ved endring i forskrift om begrensing av forurensing, ble det forbudt å belaste abonnentene minimumsgebyr for vann og avløp etter 1. januar 2008. Likevel er det ført en praksis hvor abonnenter har betalt et minimumsgebyr i perioden 2008 - 2012.

Vadsø kommune har besluttet å selge sine aksjer i Varanger Næringssenter AS og Hermetikken Kulturnæringshade AS. Mer opplysninger om selskapet finner du her:

Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss, jo bedre rustet er vi som samfunn i en krise. På sikkerhverdag.no finner du konkrete råd om hva du kan gjøre for å forberede deg og dine best mulig.

Arbeidet med en ny og bedre ferdselsåre over Grua i Ytrebyen er i full gang. I løpet av høsten/vinteren vil bekken bli lagt i rør og myke trafikanter kan se frem til at det blir mulig å bruke veien også på vinterstid.

Vadsø kommune vil dele ut årets kulturpris under kulturdagene 2018. Begrunnede forslag kan sendes inn til kommunen innen 10. november.

Ønsker du å bli, eller kjenner du noen du mener er egnet til å være lagrettemedlem, meddommer eller skjønnsmedlem, ta kontakt med Vadsø kommune på e-post til postmottak@vadso.kommune.no

Har du tid, overskudd, hjerterom og ønsker å gjøre en forskjell for noen? Da er kanskje besøkshjem noe for deg! 

Vadsø Vann og avløp KF er kjent med at en del abonnenter i Vadsø, opplever å ha jordsmak på drikkevannet i tillegg til dårlig lukt. Jordsmaken kommer fra Byvannet som er byens drikkevannskilde. Dette kan hende ved omveltninger i vannmassene som skjer naturlig hver høst. Problemet forsterkes av økt innhold av organiske stoffer og mikroorganismer som finnes naturlig i vannkilden, og høyere vanntemperatur som følge av det varme været vi har hatt.