Aktuelt

Ved endring i forskrift om begrensing av forurensing, ble det forbudt å belaste abonnentene minimumsgebyr for vann og avløp etter 1. januar 2008. Likevel er det ført en praksis hvor abonnenter har betalt et minimumsgebyr i perioden 2008 - 2012.

Vadsø kommune har besluttet å selge sine aksjer i Varanger Næringssenter AS og Hermetikken Kulturnæringshade AS. Mer opplysninger om selskapet finner du her:

Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss, jo bedre rustet er vi som samfunn i en krise. På sikkerhverdag.no finner du konkrete råd om hva du kan gjøre for å forberede deg og dine best mulig.

Arbeidet med en ny og bedre ferdselsåre over Grua i Ytrebyen er i full gang. I løpet av høsten/vinteren vil bekken bli lagt i rør og myke trafikanter kan se frem til at det blir mulig å bruke veien også på vinterstid.

Vadsø kommune vil dele ut årets kulturpris under kulturdagene 2018. Begrunnede forslag kan sendes inn til kommunen innen 10. november.

Ønsker du å bli, eller kjenner du noen du mener er egnet til å være lagrettemedlem, meddommer eller skjønnsmedlem, ta kontakt med Vadsø kommune på e-post til postmottak@vadso.kommune.no

Har du tid, overskudd, hjerterom og ønsker å gjøre en forskjell for noen? Da er kanskje besøkshjem noe for deg! 

Vadsø Vann og avløp KF er kjent med at en del abonnenter i Vadsø, opplever å ha jordsmak på drikkevannet i tillegg til dårlig lukt. Jordsmaken kommer fra Byvannet som er byens drikkevannskilde. Dette kan hende ved omveltninger i vannmassene som skjer naturlig hver høst. Problemet forsterkes av økt innhold av organiske stoffer og mikroorganismer som finnes naturlig i vannkilden, og høyere vanntemperatur som følge av det varme været vi har hatt.

Ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler ble overført til kommunene fra 1. januar 2018. I Vadsø kommune er det primært ordfører eller varaordfører som foretar vielsene. Vielsen foregår i bystyresalen på rådhuset, så fremt ikke annet er avtalt.

For periodisk vedlikehold på vannledningsnett i Vadsø by, er kloranlegg satt i drift for en kort periode. Drikkevannet er bruksmessig og hygienisk like trygt.

Vadsø vann og avløp
vakttelefon 976 64 195