Søknad om spillemidler

lørdag 15. oktober 2022, 00.00 - 23.59

Informasjon

Søknad om spillemidler for anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Har dere planer om utvikling, nyetablering eller rehabilitering, der dere planlegger å søke spillemidler. Ta kontakt med oss så tidlig som mulig.
Vi anbefaler også at dere tar en gjennomgang med fylkeskommunen slik at dere får vurdert om prosjektet er spillemiddelberettiget.
Frist for nye søknader til kommunen er 15. oktober hvert år.

Søknadsprosess er beskrevet her: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/soknadsprosess/

Kontaktperson Vadsø kommune: Carina Borch Abrahamsen, e-post: carina.b.abrahamsen@vadso.kommune.no, tlf 78 94 23 82/mob 413 34 382.

 

 

Sted

Vadsø kommune
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender