Aktuelt fra Vadsø

  • 18.09.2019 Vadsø bekymret for flyambulansen
    Kommunestyret i Vadsø er bekymret for situasjonen når det gjelder flyambulansetjenesten. Etter en meget turbulent innkjøringsperiode som skapte stor usikkerhet i befolkningen kom det i forrige uke...
  • 16.09.2019 Kunngjøring av vedtak om nye snescooterløyper i Vadsø kommune
    I tråd med nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §4 a jfr plan- og bygningsloven §12-12 meddeles de herved om vedtak gjort av hovedutvalg for Plan, Miljø og...

Aktivitetskalender