Aktuelt

På Fossen skole, kvalifiseringsenheten er det oppstart for alle elever på

ONSDAG 22. AUGUST KL. 08.30.

Vadsø Vann og avløp KF er kjent med at en del abonnenter i Vadsø, opplever å ha jordsmak på drikkevannet i tillegg til dårlig lukt. Jordsmaken kommer fra Byvannet som er byens drikkevannskilde. Dette kan hende ved omveltninger i vannmassene som skjer naturlig hver høst. Problemet forsterkes av økt innhold av organiske stoffer og mikroorganismer som finnes naturlig i vannkilden, og høyere vanntemperatur som følge av det varme været vi har hatt.

Torsdag 6. September kl. 17.00 på Finnstjerna Bofellesskap.

Det er skolestart i Vadsø kommune mandag 20. august.

Fossen skole, kvalifiseringsenheten har andre oppstartsdatoer.

Pressemelding fra Vadsø kommune ved fungerende ordfører Otto Strand

Vegstenging i forbindelse med Artic Race of Norway 16. august

Ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler ble overført til kommunene fra 1. januar 2018. I Vadsø kommune er det primært ordfører eller varaordfører som foretar vielsene. Vielsen foregår i bystyresalen på rådhuset, så fremt ikke annet er avtalt.

For periodisk vedlikehold på vannledningsnett i Vadsø by, er kloranlegg satt i drift for en kort periode. Drikkevannet er bruksmessig og hygienisk like trygt.

Vadsø vann og avløp
vakttelefon 976 64 195

Pasvik Folkehøgskole 14.09 – 16.09.2018

Dispensasjonsutvalget i Vadsø kommune har møte 04.07.18 kl. 09.00 i Rådhusgata 5, 2. etg. for behandling av dispensasjonssøknader innkommet etter frist 25.05.18.

Søknader som ønskes behandlet på møtet må være innkommet senest 28.06.18.