Aktuelt

Årets aktivitetsplanlegger har kommet i postkassen til de aller fleste, men de som har reservert seg mot uadressert post og reklame får denne ikke levert i postkassen.

Årets kulturprisvinner er Vadsø storband. Prisen ble utdelt av ordfører Wenche Pedersen på årets julekonsert i Sirkkagården. 

Vadsø kommune kunngjør at Trafikksikkerhetsplan for Vadsø kommune 2020-2024 er lagt ut på høring.

For året 2020 er der avsatt totalt kr 250.000 til partnerskapsavtaler mellom Vadsø kommune og frivillige lag/foreninger.  

Kommunestyrets møte 12. desember blir sendt direkte via vår hjemmeside.
 

Vadsø kommune er med i den nasjonale tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge 2020. Ordningen skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst èn organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Vadsø kommune kunngjør at det er reist navnesak av Navnekonsulenten for kvenske stedsnavn/Språkrådet for de kvenske navnene på:

Vadsø kommune er en betydelig grunneier. For mange er tilgang til mulighetsgjørende grunn av avgjørende betydning. Å ha rettigheter til en grunneiendom er gjerne en god forutsetning for å kunne utarbeide videre forretningsplaner, mulighetsstudier osv. 

Vadsø kommune har fått sertifisert både sykehjemmet og bo- og omsorgssenteret som livsgledehjem. Dermed er vi også den første kommune i Finnmark som får denne sertifiseringen på plass.

Skuterløypene er ikke åpne for ferdsel før de er annonsert på vår hjemmeside.

Følgende løyper er åpne: