Aktuelt

Etter årets stipendtildeling har Vadsø kommune igjen et stipend til studenter som tar bachelor i sykepleie. Stipendets størrelse er på kr 40 000,-. 

Av smittevernhensyn har vi valgt å avlyse årets juletretenning på torget. Vi vet at dette er en tradisjon som mange setter pris på, men erfaringsmessig samles det svært mange mennesker på torget, noe som gjør smittevernet vanskelig.

Det er mange som skal reise hjem i forbindelse med juletiden. En del kommer fra områder med utbredt smitte og reiser forgår ofte med offentlig transport. I den forbindelse minner vi om Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Vadsø kommune søker etter frisør, fotpleier og/ eller massør som ønsker å drive selvstendig næringsvirksomhet på dagsenteret.
Tilbudet vil være for brukere på dagsenteret, beboere på institusjon og i omsorgsboliger. Behovet for tjenestene vil variere.

 

Vadsø kommune er med i den nasjonale tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge 2021. Ordningen skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst èn organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. 

Testlokalene  for Covid-19 er flyttet  til  parkeringsplassen  ved siden av  Vadsø Bo og Omsorgssenter.  For å komme dit med bil må man kjøre inn i Bekkefaret.  Det er også mulig å  gå dit via gangstien på nedsiden av  Vadsø helsesenter eller gangstien på østsiden av Vadsø bo og omsorgssenter.

Vadsø kommune fortsetter pilotarbeidet med Fritidskortet. Høsten 2020 kan du søke refusjon frem til 10. desember.

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Selv om vi i Vadsø foreløpig har hatt få kjente tilfeller av Covid-19 så ser vi at smittetrykket er økende i nærtliggende kommuner. Det er også en svært urovekkende utvikling i de større byene i Norge. For at vi skal kunne holde smitten under kontroll i kommunen er det svært viktig at alle tar smittevernet alvorlig. Hvis vi alle deltar i det forebyggende smittearbeidet så er sjansene for at vi skal få et større utbrudd langt mindre.

Vadsø kommune kunngjør at Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av sju nordsamiske og seks kvenske navn på lufthavner i Troms og Finnmark fylke. I Vadsø kommune er følgende vedtatt: