Aktuelt

Russlands krigføring i Ukraina har medført sterke vestlige sanksjoner mot Russland som igjen påvirker bedrifter i Øst-Finnmark. For å avhjelpe situasjonen har Stortinget gitt et ekstraordinært tilskudd på kr 50 mill. til mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling i Øst-Finnmark.

På grunn av oppgradering av systemer vil noen tjenester på nett ikke bli oppdatert i perioden 16. til 21. september.

Kommunal- og distriktsdepartementet har tatt initiativ til et lokaldemokratiprogram (2022-2023). Gode eksempel på lokaldemokratitiltak skal vises frem til hele kommune-Norge. Vadsø deltar i lokaldemokratiprogrammet som en av syv utvalgte kommuner. 

Regnskapsrapport pr. august 2022 viser en negativ årsprognose på minimum 10 millioner kr.

Servicekontoret, bygg og anleggsdrift, eiendomsseksjonen, IT-avdelingen og alle andre tjenester som har vært lokalisert i Rådhusgata 5 flytter nå til Nobile flerbrukshus (gamle sentrum skole). 

På grunn av ferieavvikling vil det ikke være veterinær tilgjengelig i Vadsø kommune i uke 35.

Dispensasjonsutvalget har møte 25. august og behandler søknader i forbindelse med elgjakt og ordinære søknader. 

Skolene i Vadsø starter opp 22. august. Her finner du informasjon om oppmøtested og tidspunkt.

Har dere planer om utvikling, nyetablering eller rehabilitering, der dere planlegger å søke spillemidler. Ta kontakt med oss så tidlig som mulig. 

Regjeringen har etablert en nasjonal tilskuddsordning med ramme på 55 millioner kroner for bedrifter med omsetningsfall som følge av krigen i Ukraina. Formålet med ordningen er å bidra til at disse bedriftene får likviditet til å tilpasse seg situasjon.