Aktuelt

Vi inviterer til folkemøte om Kystsoneplan for Varanger mandag 28. september kl. 19:00 på Scandic hotell, Vadsø. På kveldens møte er det sjøarealene i Vadsø kommune som er tema.

Vadsø kommune skal i kommunestyret 29.oktober vedta «Kommunal planstrategi for Vadsø kommune 2020-2023».

Mental helse Vadsø og Vadsø kommune v/Rus- og psykisk helseenhet ønsker velkommen til markering av verdensdagen for psykisk helse 2020!

 

GALLERIKIOSKEN har åpent torsdager 16-18, lørdag og søndag 12-14 i perioden 19.september - 11.oktober. Dette skjer:

Vadsø kommune kunngjør at det er reist navnesak av Navnekonsulenten for kvenske stedsnavn/Språkrådet for en gruppe stedsnavn i Vadsø kommune:

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Vadsø kommune vedtok i kommunestyret 3.september 2020 i sak 60/20 -Kommunedelplan Kiby:

«Vadsø kommune vedtar Kommunedelplan Kiby med vedlegg slik den foreligger for kommunestyret.

- Vadsø kommune går i dialog med Avinor for mulighetene for modernisering og klargjøring av flyplassen, for tilrettelegging for fremtidige nullutslippsfly.»

Fra i dag tirsdag 8. september. kl. 11:00 er det ikke lengre anbefalt å koke vann før bruk. 

Vadsø kommune har fått tildelt 1,7 mill.kr. i ekstraordinære midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til næringsfondet. Det er særskilte prioriteringer ved denne utlysningen som er basert på statlige føringer. Midlene skal hjelpe bedrifter og andre næringsaktører med å motvirke de negative effektene av Covid 19-pandemien.

På grunn av arbeid på hovedvannledningen stenges vannet i hele Vadsø by, fra lørdag kveld kl. 23.59 til søndag 6. september kl. 12.00.