Aktuelt

Det som skjedde i Oslo i går kveld, mot vårt flerkulturelle mangfold, er svært trist og tragisk. Noen ganger kan det være vanskelig å sitte alene å ikke ha noen å snakke med i slike stunder, det kan være at noen har mistet en nær eller bare ønsker å ha noen i nærheten. Ta kontakt med noen i din venneflokk, en i familien eller en nabo, det kan hjelpe å være sammen med andre.

Kystoneplan for Varanger ble vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn 20.mai. Kystsoneplanen er et interkommunalt plansamarbeid mellom kommunene Vardø, Vadsø, Nesseby og Sør-Varanger.

Kommunesamarbeid for å dekke regionens kompetansegap; søker staten om 24 millioner kroner til studiesentersamarbeid i Øst-Finnmark

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

Det er tid for å smøre opp kulelagrene i hoftene og gi slipp på rullatoren, ev. nøye seg med å nikke gjenkjennende til evige slagere som Love me tender, Hound dog, Are you lonesome tonight og Jailhouse rock når konserten The King is back inntar scenen. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Kommunestyret i Vadsø vedtok 5.mai 2022 i sak 44/22 høringsutkast for Områderegulering Midtbyen sør-Ørtangen i Vadsø kommune. Planutkastet sendes ut på høring og legges til offentlig ettersyn i perioden 5.mai til 30.juni 2022.

I år blir frigjørings- og veterandagen 8. mai markert med kransenedleggelse og tale av varaordfører Willy Pedersen ved bysten til motstandsmannen Karl Rasmussen. Denne står plassert ved miljøbygget/videregående skole. Markeringen starter kl. 12:00.

Det er flere som ønsker varmere vann i bassenget. Vi skulle gjerne innfridd dette, men det kan vi ikke gjøre pga hensyn til teknisk anlegg. Anlegget vi har nå tåler ikke høyere temperatur enn det som er nå.

Snøen smelter raskt og føreforholdene endrer seg fort. Åpne løyper kan bli stengt i løpet av kort tid og vi anbefaler alle å sjekke oversikten over åpne løyper før de starter på tur.