Aktuelt

Finnmark fylkesting har vedtatt at det skal gjennomføres folkeavstemning om sammenslåing av Finnmark og Troms fylker. Avstemningen er satt til mandag 14. mai, men allerede fra mandag 7. mai kan du forhåndsstemme, både på nett og på servicekontoret.

Miljødirektoratet har tildelt Finnmark Friluftsråd i samarbeid med Nord-Troms Friluftsråd 1 mill. kroner i tilskudd til strandrydding. Midlene skal brukes til å utføre arbeid i samarbeid med kommunene, organisasjoner og andre.
Lansering_forside

Velkommen til Vadsø kommune sine nye internettsider.

Vi håper du blir fornøyd med sidene og finner den informasjonen du trenger.

 

Norges Råfisklag har satt av 1 million kroner til støtte av ryddeaksjoner i fjæra langs kysten i vårt distrikt (fra Vevang i sør til russegrensa i nord) i 2018. Vi oppfordrer derfor alle - enkeltpersoner, lag, næringsaktører og organisasjoner - til å bli med på dette gode tiltaket som gir tilbake til både lokalsamfunnene langs kysten generelt, og villfisknæringen spesielt.

Kvalifiseringsenheten arrangerer samfunnsfagprøve kl. 12:00 og statsborgerprøve kl. 12:00 8.mai

Vadsø kommune har i 2017 gjennomført en helhetlig kartlegging og verdsetting av kommunens friluftsområder. Arbeidet er gjort på oppfordring fra Miljødirektoratet, og det endelige resultatet ble lagt frem for kommunestyret 1. mars.

Løypene holdes åpne fra slutten av desember og frem til 5. mai. Motorisert ferdsel med snøskutere i løypenettet er åpent for alle. For ferdsel utenfor løypenettet kreves det særskilt dispensasjon.

Nå er det blitt enklere å finne penger til lokale prosjekt. Du kan lete blant ca. 1.500 søkbare tilskudd for frivillige i Tilskuddsportalen. Dette tilbudet er gratis for foreningene, fordi Vadsø kommunen har inngått direkte avtale om dette.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til revitalisering av kvensk språk og å fremme kvensk/norskfinsk kultur.

Hvem har stemmerett til stortingsvalget? Hvor og når kan jeg forhåndsstemme i Velvestad? Hvor og når kan jeg stemme på valgdagen i Velvestad? Svarene på dette får du i denne artikkelen.