Aktuelt

Stortinget vedtok 23. februar 2021 en ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Det ble avsatt 1,75 milliarder kr til ordningen. Vadsø kommune har fått litt over 1,8 millioner kr over tre tildelinger, der 1 289 000 av midlene gjenstår. Disse er søkbar fram til 11. oktober 2021.

Voksenopplæringen i Vadsø vurderer å organisere 50 timers kurs i samfunnskunnskap på norsk og arabisk i uke 45-46 (08.11.-19.11.2021) og prøve i samfunnskunnskap i uka 47.  

Regjeringen har besluttet at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose koronavaksine. Det må ha gått minst 4 uker fra 2. dose.

Etter anbefaling fra FHI har regjeringen besluttet at 12-15 åringene skal få tilbud om koronavaksinasjon. Vadsø kommune har nå begynt å ta imot påmeldinger for de som ønsker koronavaksine for sine barn. Samtykkeskjema og egenerklæringsskjema sendes ut via skolene.

Regjeringen har besluttet at 12-15-åringer skal få tilbud om koronavaksine, slik Folkehelseinstituttet anbefaler. Tidspunkt og timebestilling for vaksinering av denne gruppen i Vadsø er ikke klart enda, men vi vil komme tilbake med mer informasjon i løpet av uke 36. 

Hjemmebasert omsorg har ledig et antall helgestillinger fra 14 til 22% med arbeid hver 2. helg.
Tiltredelse så snart som mulig.

Vadsø kommune har behov for flere støttekontakter,  for både barn og voksne. Vi trenger også støttekontakter til personer med utfordringer innen psykisk helse.

Slamtømming starter mandag 6. september. Gjør tanken tilgjengelig. Lokk som er dekket av gress, jord eller andre gjenstander må ryddes før tømming.

Mandag 13. september (noen steder også søndag 12. september) er det stortingsvalg og sametingsvalg.

Vadsø kommune samarbeider med Vadsø kunstforening om å arrangere Manga tegnekurs for ungdom. Manga er det japanske ordet for tegneserier. I Japan har tegneserier alltid hatt høy anerkjennelse, da det helt fra starten av har blitt betegnet som en egen kunstart. Otaku er et japansk ord som brukes om personer som har spesielt stor interesse for et bestemt tema eller hobby. I engelsk har ordet fått betydningen «tilhenger av japansk kultur».

Vi starter opp med kick off weekend lørdag 18. og søndag 19. september, videre vil vi tilby ukentlige work shops i 6 uker framover. Dersom interessen for dette er stor nok, så håper vi at man kan få etablert en fast manga tegnegruppe i Vadsø framover. På kick off kurset vil vi ha fokus på å lære deg grunnleggende kunnskaper innen mangategning. Du vil i løpet av kurset blant annet lære hva som skal til for å designe en god karakter, og hvordan du skal gå frem for å fortelle din historie, samt nyttige teknikker og metoder for å tegne manga. Kurset passer både for nybegynnere og de som har tegnet mangategninger før - uansett om du har lang tegneerfaring, eller aldri har holdt i en blyant før.

Bare litt nysgjerrig på om dette er noe for deg, eller kjempe interessert i manga og otaku? Meld deg på da vel! Det skader uansett ikke å prøve, så kan du heller vurdere etter hvert om det er noe du ønsker å fortsette med eller ikke! Se påmeldingsinformasjon på plakaten.

Deltakelse på Kick off weekend og de videre work shops er gratis!