Aktuelt

Vadsø kommune har fått sertifisert både sykehjemmet og bo- og omsorgssenteret som livsgledehjem. Dermed er vi også den første kommune i Finnmark som får denne sertifiseringen på plass.

Skuterløypene er ikke åpne for ferdsel før de er annonsert på vår hjemmeside.

Følgende løyper er åpne:

 

Staten ved Bufetat har over noe tid varslet at de ønsker å legge ned Vadsø Ungdomssenter. Vadsø kommune påpeker at Vadsø Ungdomssenter er et av svært få statlige bidrag til å opprettholde kritiske kompetansemiljø i Øst-Finnmark. Kommunen frykter at dette vil representere nye utfordringer for barnevernet i hele Varanger. 

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 har i seg store omstillingsmessige utfordringer for alle deler av organisasjonen Vadsø kommune.

Vadsø kommune ønsker forslag på kandidater til årets kulturpris. Begrunnede forslag kan sendes inn til kommunen innen 15. november.

I høst kan du søke refusjon frem til 13. desember.

Hva er fritidskortet? 

Dette skal være et tilbud alle barn og unge mellom 6 til 18 år. Du får opp til 1000 kr som du kan bruke på en eller flere fritidsaktiviteter. Fritidskortet er personlig. Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering.

I dagens møte ble det nye kommunestyret godkjent. Det nye kommunestyret valgte Wenche Pedersen fra Arbeiderpartiet til ny ordfører og Hanne Jonassen Harila fra Sosialistisk Venstreparti til ny varaordfører. 

Vadsø kommune skal utarbeide Trafikksikkerhetsplan for perioden 2020-2024. Vi ber i den forbindelse om innspill på mulige tiltak som kan bidra til økt trafikksikkerhet i vår kommune .

Vadsø kommune er en av to pilotkommuner i Norge som er plukket ut til å delta i utredning og utprøving av en nasjonal fritidskortordning. Fritidskortet er et pilotprosjekt som skal gjennomføres i 2019/2020. Vadsø er valgt ut blant annet på bakgrunn av at kommunen over tid har utviklet en bred innsats for økt inkludering av barn i fritidsaktiviteter.

Da har vi kåret en vinner i fotokonkurransen om kulturminner i Vadsø. Vinnerbildet hadde etter juryens mening mange viktige lag.