Aktuelt

Vadsø kommune er med i den nasjonale tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge 2020. Ordningen skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst èn organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Vadsø kommune kunngjør at det er reist navnesak av Navnekonsulenten for kvenske stedsnavn/Språkrådet for de kvenske navnene på:

Vadsø kommune er en betydelig grunneier. For mange er tilgang til mulighetsgjørende grunn av avgjørende betydning. Å ha rettigheter til en grunneiendom er gjerne en god forutsetning for å kunne utarbeide videre forretningsplaner, mulighetsstudier osv. 

Vadsø kommune har fått sertifisert både sykehjemmet og bo- og omsorgssenteret som livsgledehjem. Dermed er vi også den første kommune i Finnmark som får denne sertifiseringen på plass.

Skuterløypene er ikke åpne for ferdsel før de er annonsert på vår hjemmeside.

Følgende løyper er åpne:

 

Staten ved Bufetat har over noe tid varslet at de ønsker å legge ned Vadsø Ungdomssenter. Vadsø kommune påpeker at Vadsø Ungdomssenter er et av svært få statlige bidrag til å opprettholde kritiske kompetansemiljø i Øst-Finnmark. Kommunen frykter at dette vil representere nye utfordringer for barnevernet i hele Varanger. 

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 har i seg store omstillingsmessige utfordringer for alle deler av organisasjonen Vadsø kommune.

I høst kan du søke refusjon frem til 13. desember.

Hva er fritidskortet? 

Dette skal være et tilbud alle barn og unge mellom 6 til 18 år. Du får opp til 1000 kr som du kan bruke på en eller flere fritidsaktiviteter. Fritidskortet er personlig. Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering.

I dagens møte ble det nye kommunestyret godkjent. Det nye kommunestyret valgte Wenche Pedersen fra Arbeiderpartiet til ny ordfører og Hanne Jonassen Harila fra Sosialistisk Venstreparti til ny varaordfører. 

Vadsø kommune skal utarbeide Trafikksikkerhetsplan for perioden 2020-2024. Vi ber i den forbindelse om innspill på mulige tiltak som kan bidra til økt trafikksikkerhet i vår kommune .