Aktuelt

Kommunestyret i Vadsø er bekymret for situasjonen når det gjelder flyambulansetjenesten. Etter en meget turbulent innkjøringsperiode som skapte stor usikkerhet i befolkningen kom det i forrige uke melding om at tre fly står på bakken på grunn av tekniske feil. Dette er dårlige nyheter og vår  kommuneoverlege er en av dem som har uttrykt stor bekymring over situasjonen.

I tråd med nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §4 a jfr plan- og bygningsloven §12-12 meddeles de herved om vedtak gjort av hovedutvalg for Plan, Miljø og Kommunalteknikk i møte 02.09 2019 (sak 66/19):

Her finner du protokollene for valgstyret i Vadsø kommune.

Tilbud om styreseminar og 40-timers HMS-kurs på Studiesenteret i høst

Hvis du allerede vet hvem du skal stemme på så har du muligheten til å forhåndsstemme på servicekontoret frem til 6. september.

Mandag 9. september (noen steder også søndag 8. september) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. 

Det er stadig et behov for å få ut informasjon til innbyggere og andre om hva som skjer i vår kommune. Det tar vi nå konsekvensen av. Derfor prøver vi oss med utgivelsen av Vadsø Magasinet. Her presenteres noe av det som skjer i vår flotte kommune.

Mandag 9. september (noen steder også søndag 8. september) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. 

Søknadsfrist for dispensasjonsutvalget er 9. august. 
Søknader som kommer inn etter 9. aug. behandles i dispensasjonsutvalget 12. september.

Elektronisk søknadsskjema finnes på kommunens nettsider. Kart, se www.nordatlas.no.

Alle søknader må leveres med kart, fortrinnsvis elektronisk. Søknader som begrunnes med funksjonshemming må vedlegges legeerklæring.