Aktuelt

Kommuneoverlegen i Vadsø ber alle trossamfunn om å følge disse smittevernrådene:

Vadsø kommune vil ansette skoleelever og studenter i sommerjobb i perioden mai - august 2020.

Folkehelseinstituttet har sammen med Norsk Helsenett publisert løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge. Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus.

Mange barn og unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsklubber og andre steder barn møter voksne er nedlagt eller har redusert åpningstid. Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer.

25.03.20 har kommuneoverlegen fått bekreftet det tredje positive tilfellet av covid-19 i Vadsø kommune.  Personen er i fin form, og befinner seg i samme smittekjede som er kjent fra tidligere og som kan spores ut av landet.

24.03.20 har kommuneoverlegen fått bekreftet det andre positive tilfellet av covid-19 i Vadsø kommune.  Personen er i fin form, og befinner seg i samme smittekjede som den forrige med positiv prøve.

Dato: 22.03.20

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fattet kommuneoverlegen i Vadsø 15.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

Vadsø kommune digitaliserer utsending av faktura

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Vadsø kommune ønsker kontakt med pensjonister som har helsefaglig kompetanse, og som er bosatt i kommunen. Dette med bakgrunn i at beredskapen knyttet til den pågående Koronapandemien forventes å bli langvarig, og at dette vil etter hvert føre til slitasje på det helsepersonellet vi allerede har i organisasjonen.