Aktuelt

Vadsø kommune lyser ut utdanningsstipend for skoleåret 2018/2019

Pasvik Folkehøgskole 14.09 – 16.09.2018

Kommunestyret i Vadsø vedtok 7.juni et høringsutkast til handlingsplan for perioden 2018-2020 for den strategiske næringsplanen som ble vedtatt i desember 2017.

Dispensasjonsutvalget i Vadsø kommune har møte 04.07.18 kl. 09.00 i Rådhusgata 5, 2. etg. for behandling av dispensasjonssøknader innkommet etter frist 25.05.18.

Søknader som ønskes behandlet på møtet må være innkommet senest 28.06.18.

Vadsø kommunestyre vedtok i møte 07.06.18, sak 50/18 «Kommunestyret og faste utvalg – konsekvenser av redusert antall mandater»:

Mandag 11. juni starter Masternes Gjenvinning slamtømming i Vadsø by. Arbeidet vil pågå i 3 uker. Slamtanken må være lett tilgjengelig. Lokk som er tildekket av gress, jord eller andre gjenstander må ryddes av abonnenten før tømming. Kvittering vil bli lagt igjen etter tømming.

Årets feiring av frigjørings- og veterandagen foregikk på Vadsø fjordhotell etter markeringen ved Karl Rasmussens støtte den åttende mai.

I Vadsø driver vi med kommuneBEST-øvelser hver måned. Det vil si at en lege, ambulansen og sykepleiere/helsefagarbeidere øver sammen på akutte hendelser. Vi gjør det for å være gode når noen blir akutt syke eller alvorlig skadet.

STENGTE LØYPER:   

6. -   Fra betongstasjonen til Vasavann 
3    - Fra Paddeby/Kariel til løypekryss 4C 
4    - Fra E75 til løypekryss 4 A ved mørkekjøringsbanen, grunnet snøforhold 
2    - Fra Gjeldhaugen til Ordovann, av hensyn til reindriftsnæringen 
11a - Stikkene er tatt ned og løypa er stengt for ferdsel. 

 

ÅPNE LØYPER I VADSØ ETTER 4 MAI   

1   - Fra parkeringsplassen på vestsiden Vestre Jakobselv til løypeslutt ved Tredjefossen 13. mai 

2   - Fra Rabbagorro til Gjeldhaugen /Aldonen 13. mai 

3   - Fra Kariel til Østervann - 13. mai 

4   - Fra løypekryss 4a og 4 til Jolmavann -13. mai 

4c - Fra løype 4 til løype 3 - 13. mai 

4b - Fra løype 4 til Store Andersbyvann og langs sørsiden av vannet - 13. mai 

4a - Fra Mørkekjøringsbanen til løype 4 - 13. mai 


 

Lansering_forside

Velkommen til Vadsø kommune sine nye internettsider.

Vi håper du blir fornøyd med sidene og finner den informasjonen du trenger.