Aktuelt
Illustrasjon menyvalg adialog

Nå tar vi i bruk en brukervennlig web-basert løsning for registrering, oppfølging og kommunikasjon med publikum vedrørende feil og mangler i forhold til brøyting, veglys, m.m.

Illustrasjonsbilde Demens

Vadsø kommune har en samarbeidsavtale med Vadsø demensforening og Nasjonalforeningen for folkehelsen om

For å kunne å skape et slik lokalsamfunn i vår kommune så trenger vi hjelp fra alle som jobber i næringslivet, alle som jobber i kommunen og alle andre innbyggere i kommunen.

Vurderer du å flytte nordover? Nå kan du få slettet mer av studielånet hvis du bor og jobber i Vadsø!

Onsdag 18. januar og torsdag 19. januar inviterer Den Kulturelle Spaserstokken til visning av filmen Kampen om Narvik gratis. Filmen vises kl. 09.00 og kl. 11.45. Hvis du er i målgruppen til den Kulturelle Spaserstokken så er det bare å møte opp litt før filmen starter. 

Øst-Finnmark Kunnskapssenter (ØFK) har kommet i gang og leverer studietilbud i regionen Øst-Finnmark, med stedlige lokasjoner i Sør-Varanger, Vadsø og Tana. Det vil bli satt opp ulike studietilbud etter hvert. For noen av studietilbudene kreves det generell studiekompetanse.

Vil du være med å sette fokus på høyere utdanning og være en del av et team som jobber for utvikling av Øst-Finnmark? Gjennom prosjektet Øst-Finnmark Kunnskapssenter, jobber Sør-Varanger Utvikling (SVU) sammen med Tana-, Vadsø- og Sør-Varanger kommuner og Troms og Finnmark Fylkeskommune for å sikre bedre tilgang til utdanningsmuligheter i regionen vår. Prosjektet er finansiert gjennom Direktorat for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.), og medfinansiert av overnevnte kommuner og fylkeskommunen.

Magnfold og inkludering - illustrasjonsbilde

Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter tilskuddsordningen som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024.

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid 19 får tilbud om behandling med Paxlovid.

Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutvikling hos denne gruppen. 

Den Kulturelle Spaserstokken har kjøpt billetter til konsert med Vadsø Storband – White Christmas på Fossgård (SirkkaGården) onsdag 21.desember.  Det er kjøpt 15 billetter til konsert kl. 18.00 og 5 billetter til konsert kl. 20.30.

Disse gis gratis ut til målgruppen i Den Kulturelle Spaserstokken.

I regionen er det hvert år behov for 200 nye fosterhjem. Barna som bor i fosterhjem er som alle andre barn – de er forskjellige. Derfor trenger vi også mange ulike hjem for å finne riktig familie til hvert enkelt barn. Nå i desember er det 25 barn i region nord som venter på et nytt sted å bo.