Aktuelt

Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra berørte områder (se link for oversikt over disse), eller etter nærkontakt med en person som har testet positivt for viruset, bør kontakte legevakt 116-117. Har du ikke vært i disse områdene i løpet av de siste 14 dagene, så forholder du deg som vanlig til forkjølelse/influensa.

Følgende isfiskeløyper i Vadsø kommune er nå merket og åpnet for ferdsel:

Bassengtjenesten i Vadsø ønsker at enda flere skal få oppleve å få tatt gode svømmetak i bassenget. De vet at svømming er den trimaktivitet som best får i gang blodsirkulasjonen, som tar i bruk flest muskler og som igjen bidrar til den beste aerobe treningen og ikke minst god forbrenning.

Søknadsfrist for nye barnehageplasser og overflytting til annen barnehage: 1.mars 2020.

Nord-Varanger kvenforening har tatt kontakt med den kvenske stedsnavntjenesten i brev av 29.11.2019, med ønske om at det reises navnesak om de kvenske parallellnavnene på flere steder i Varangerhalvøya nasjonalpark.

Årets aktivitetsplanlegger har kommet i postkassen til de aller fleste, men de som har reservert seg mot uadressert post og reklame får denne ikke levert i postkassen.

Årets kulturprisvinner er Vadsø storband. Prisen ble utdelt av ordfører Wenche Pedersen på årets julekonsert i Sirkkagården. 

For året 2020 er der avsatt totalt kr 250.000 til partnerskapsavtaler mellom Vadsø kommune og frivillige lag/foreninger.  

Kommunestyrets møte 12. desember blir sendt direkte via vår hjemmeside.
 

Vadsø kommune er med i den nasjonale tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge 2020. Ordningen skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst èn organisert fritidsaktivitet sammen med andre.