Aktuelt

Fra og med 22. januar er det tillatt med alkoholservering på utesteder i Vadsø kommune. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering.

Vi opplever for tiden betydelige utfordringer med brøyting av veier i Vadsø by. Store deler av byen har, på grunn av store snømengder i løpet av kort tid, utfordrende kjøreforhold og er også vanskelig fremkommelig for fotgjengere. 

Regjeringen kom 18.1.21 med videreføring av flere nasjonale tiltak og anbefalinger, mens andre ble avsluttet. Når det gjelder anbefalingene, står hver kommune fritt til å vurdere hvorvidt disse skal gjelde i kommunen. 

I forbindelse med den tragiske dykkerulykken, så åpnes Vadsø kirke og menighetshus fra kl 15:00 til kl 18:00.

Vadsø kommune får noen få doser med vaksine ukentlig, og har startet vaksinering av de eldste samt noe av helsepersonellet (20% av dosene). Personell fra kommunen vil ringe alle som er aktuelle for vaksine fremover i prioritert rekkefølge i henhold til bestemmelser fra nasjonale myndigheter.

Vadsø kommune, ved ordfører Wenche Pedersen, inngår en samarbeidsavtale  med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å bli et mer demensvennlig samfunn.

Som barnehagelærer får du ansvar for å utvikle samfunnets og fremtidens viktigste ressurs; barna våre! Vil du bidra til en god barndom i et godt læringsmiljø er dette utdanningen for deg. Barnehagen er det første trinnet i et langt utdanningsløp og som barnehagelærer legger du grunnlaget for barns livslange læring. I tillegg til faglig kompetanse vil du også tilegne deg kompetanse til å bli en god leder, for både deg selv, barna og medarbeidere i barnehagen.

Vadsø kommune har onsdag 13. januar fått meldt om et nytt smittetilfelle av Covid-19. Smitten stammer fra et rødt land. 

Vadsø kommune har i dag fått meldt om en ny coronasmittet person. Vedkommende var allerede i karantene, og det er ingen nye nærkontakter. 

Partnerskapsavtaler har som formål å legge til rette for et bredere tjenestetilbud til Vadsø kommunes befolkning. Avtalen inngås mellom Vadsø kommune og frivillige lag/foreninger, og skal baseres på gjensidige ytelser mellom partene.