Aktuelt

Vadsø kommune har i dag fått et påvist covid-tilfelle. Personen er smittet utenfor Norge, og har testet positivt under innreisekarantene. 

I tråd med Lov om endring i lov om motorisert ferdsel i utmark av 19. juni 2015 har Vadsø kommune startet prosessen med å regodkjenne etablerte snøskuterløyper i Vadsø kommune. De etablerte snøskuterløyper er de løyper som ble opprettet i medhold av forskrift om snøskuterløyper, Vadsø kommune 22. mars 2002 nr 1903, samt påfølgende endringsforskrift 16. mars 2005 nr 258

Vadsø kommune skal være en god kommune å stifte familie i. Dette betyr blant annet at kommunen ønsker å gjøre tjenester som SFO og barnehage tilgjengelig for så mange som mulig. Derfor har kommunen fra 2021 innført søskenmoderasjon for de familier som har barn i både SFO og barnehage. Dette skal også gjelde på tvers av tjenestene.

For å begrense risikoen for importsmitte, har regjeringen strammet ytterligere inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet får kun utlendinger som er bosatt i Norge anledning til å reise inn i Norge. Dette gjelder også EØS-borgere.

Søknadsfrist for nye barnehageplasser og overflytting til annen barnehage: 1.mars 2021.

Vadsø kommune er tildelt kr. 396 866,- fra Troms og Finnmark fylkeskommunes Havbruksfond 2020 for å drive utvikling av aktivitet basert på fiskeri og havbruk.

Vadsø kommune har denne uken satt 96 doser med vaksine. I neste uke vil det komme 78 doser med vaksine og i uke 8 er det forventet at det kommer 66 doser med vaksine. Denne uken startet vaksineringen av de som er født i 1937.

Hålogaland teater og Katma var onsdag 10.februar på Bo og Omsorg i Vadsø med forestillingen «Utsikt».

I august 2021 skal UiT Norges arktiske universitet starte opp Barnehagelærerutdanning i Kirkenes. I den forbindelse holdes det to informasjonsmøter via nett, mandag 15. februar, kl. 11 og kl. 17.  

Samefolkets dag i Vadsø feires i år med en digital markering lørdag 6. februar klokka 14.