50 timer samfunnskunnskapskurs på Kvalifiseringsenheten

Kvalifiseringsenheten arrangerer 50 timer samfunnskunnskapskurs på tigrinja.

Hver tirsdag og onsdag fra kl. 08.30 – 13.30 i uke 6,7,8,9 og 10

Prøve arrangeres i uke: 11

Sted: Kvalifiseringsenheten (gamle sentrumsskole) 2. etg. Øst.

Kurset er for de med rett og plikt til norsk og samfunnskunnskap.

Påmelding snarest  til Kvalifiseringsenheten v/fagleder Tone Mauritzsen

Tone.Mauritzsen@vadso.kommune.no