Aktuelt

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.   

Forslag til planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planarbeidet er et samarbeid mellom kommunene; Vardø, Vadsø, Nesseby og Sør-Varanger.

Kystsoneplanen skal danne langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskapning i kystområdene. Det skal gjennomføres en planprosess som legger opp til medvirkning, kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling. Kystsoneplanen skal bli en juridisk bindende kommuneplan i hver kommune.

Planprogrammet ligger tilgjengelig på Sør-Varanger kommune sine hjemmesider: https://www.svk.no/planportal

 

Direktelink: https://www.svk.no/til-hoeringoffentlig-ettersyn-planprogram-til-interkommunal-kystsoneplan-for-varanger.6321188-364152.html

 

Innspill:

Innspill til planarbeidet kan skrives inn på Sør-Varanger kommunes hjemmeside, sendes per e-post til: kystsoneplan@svk.no 

eller sendes: Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.

Frist for innspill er 30. september 2020.

Merk innspillet med vår referanse 17/1226.

Vi vil avholde åpne innspillsmøter i hver kommune i løpet av høringsperioden, se egen annonsering i din kommune.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til prosjektansvarlig, på telefon; 78977491 eller e-post; kystsoneplan@svk.no.

 

Kystsoneplan for Varanger

Fantastisk, sommeråpent på gamle Valhall fritidsklubb!

Åpningstider i uke 28 t.o.m. uke 33 er 17:30 TIL 21:30. Åpent tirsdager, onsdager og fredager.

Nytt: De som begynner i 8 klasse til høsten kan også komme. Øvre aldersgrense er t.o.m 18 år.

Pulje 1 begynner 17:30, og slutter 19:30. Pulje to begynner 19:45, og slutter 21:30. Påmelding via Ungdommens Hus Vadsø sin facebookside samme dag man vil komme.

Hvis du ikke er kommer senest 20 minutter etter at puljen du har meldt deg på startet, så risikerer du å miste din plass denne kvelden. Det går an å bare møte opp også, og se om det er ledig plass. 

Hvis du forlater lokalet – så er det mulig du ikke kommer inn igjen, fordi vi da fyller opp med andre hvis noen bare har møtt opp uten påmelding. Så, viktig å handle litt mat, snop, brus vann eller lignende før du kommer til lokalet.

Viktig: Du må skrive hele ditt navn, ditt telefonnummer og telefonnummeret til mor, far eller annen pårørende. Glem ikke å fortell når du vil komme (pulje 1 eller pulje 2) når du sender meldingen.

Alle vasker hendene på toalettene i lokalet ved ankomst. Hvis du er syk/feber eller hoster mv, så skal du ikke komme. For øvrig finnes det også antibac i lokalet. 1-meters regelen gjelder inntil videre.

Sted: Lokalet er gamle Valhall fritidsklubb i kjelleren på bassenget. Inngangen vi skal bruke er på plenen utafor bassenget mot KIWI, altså vi bruker ikke bassenginngangen..

Vi sees 😊

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at Paddeby massetak v/ Yngve B. Harila har igangsatt planarbeid med følgende reguleringsplan: «Detaljregulering for Paddeby massetak.»

Rambøll Norge AS er engasjert som planfaglig rådgiver.

Vadsø kommune viser til Rambølls hjemmesider for mer informasjon.

Innspill til planarbeidet sendes til alta@ramboll.no ev. til Rambøll, postboks 1077, 9503 Alta, innen 03.08.2020. Ved spørsmål, ta kontakt med Karianne Lund Heitmann per e-post karianne.heitmann@ramboll.no eller per tlf. 476 19 087.

  

Varanger Golfklubb tilbyr golfskole for barn og unge - gratis læring, lek og spill

Den nye storstua i Vadsø trenger et navn – og vi trenger din hjelp til å finne det perfekte navnet! Flerbrukshuset rommer i dag kino, kultursal, ungdomsklubb, øvingslokaler, Studiesenteret, kontorer, undervisningslokaler og kulturskole.

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge.

Barneverntjenesten har behov for vikarer til barnevernsvakta i forbindelse med ferieavvikling i sommer.

Barnevernvakten er barneverntjenestens akuttberedskap. Primæroppgaven er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. 

Arbeidet er organisert som beredskapsvakt/hjemmevakt.  Å ha beredskapsvakt innebærer at 1/5 av beredskapsvakten regnes og lønnes som arbeidstid.

For mer informasjon ta kontakt med kontaktpersoner eller send e-post til barnevern@vadso.kommune.no

 

Vi overfører kommunestyret direkte på nett. Følg sendingen på linken under fra kl 09:00.

Onsdag 10. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.