Aktuelt

Årets markering av 8. mai ble som i fjor begrenset på grunn av smittevernhensyn. Dagen ble markert ved kransenedleggelse og tale av ordføreren ved bysten til motstandsmannen Karl Rasmussen. Denne står plassert ved miljøbygget/videregående skole.

Dispensasjonsutvalget har 3 møter for sommer 2021

Nødetatene gjennomfører en større øvelse 6. mai mellom kl 10:00 og 12:00 på E75 ved Ytrebyen. Det vil i perioder være trafikkregulering langs veien.

Vadsø kommune markerer veteran- og frigjøringsdagen 8.mai med kransenedleggelse og tale ved Karl Rasmussen-bysten kl. 12.00.

Skolene i Vadsø har ledig faste stillinger og vikariater fra 01.08.21.

Denne uken har det blitt satt 198 doser med vaksine i Vadsø kommune. Disse dosene er i hovedsak fordelt på personer som har fått dose 2, personer  i aldergruppen 65, 66 og 67 år  og personer under 65 år med risikosykdommer.

Fritidskortet er et tilbud til alle barn og unge mellom 6 til 18 år, der du får opp til 1000 kr i halvåret som du kan bruke på en eller flere fritidsaktiviteter. Fritidskortet er personlig. Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering.

Vi har åpnet en egen vaksinetelefon for å raskere  og bedre kunne gi informasjon om  Covid-19 vaksinen.  Telefonnummeret er det samme som koronatelefonen 78 94 25 23.  Du vil  så kunne velge mellom vaksinetelefon og covid-19 telefon.

Statsforvalteren vedtar med dette midlertidig motorferdselsforbud i følgende løyper:

Stortinget vedtok 23. februar 2021 en ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Det ble avsatt 1,75 milliarder kr til ordningen. I tildelingsbrev datert 15.04.21 (tredje tildelingsrunde) har Kommunal- og regionaldepartementet (KMD) fordelt 750 mill kr av ordningen. Vadsø kommune har i denne siste tildelingen fått 519 609 kroner.