Aktuelt

Kjære Vadsø-folk, gratulerer med dagen!

I fjor hadde min tale til dere hovedfokus på rydding, på Svein Harald Rimala som i ukesvis hadde plukka søppel, og på Arctic Race of Norway.

Jeg oppfordret dere alle til å ta et ekstra ansvar ved å bidra litt ifht. rydding, vedlikehold av boliger, hage, gjerder med mer.

Høgskolen i Innlandet har ledige resteplasser på enkelte studier som går gjennom Studiesenteret.

Ønsker du å hjelpe til med å holde Vadsø rent? Vil du plukke plast, flyveavfall og søppel i strandsone eller i friområder?

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13 gjøres det kjent at Vadsø kommune har startet arbeid med å utarbeide en kommunedelplan for Kiby. Samtidig legges forslag til planprogram til offentlig ettersyn og høring.

 

Kommunestyret har i møte 20.12 2018 bevilget kr 100.000 til opplysningsskilt langs løypenettet i Vadsø kommune. Vadsø kommune ønsker å bedre informasjon til egne og tilreisende skuterkjørende med opplysningsskilt langs de traser vi har i kommunen.

Vadsø kommune innfører ny gravemeldingstjeneste fra Geomatikk den 12. april 2019.

Etter denne dagen må alle gravemeldinger leveres i portal med arbeidsvarslingsplan ved arbeid på vei for å behandles.

Det er innkommet 7 listeforslag til kommunevalget 2019. Listene er lagt ut til ettersyn her:

Studiesenteret i Vadsø tilbyr mange spennende utdanninger og studier fra høsten

Foreldreundersøkelsen i Vadsøbarnehagene viser at foreldre er svært tilfreds med barnehagetilbudet. Foreldrene gir uttrykk for at barna trives, har venner og at barnehagene legger til rette for allsidig lek og aktiviteter.

Kommunestyret i Vadsø har den 20.12.2018 vedtatt at det skal opprettes en skuter -tilknyttningsløype i Kiby,  til skuterløpe 5 (Høyvik-Langsmedvannet og Betongstasjonen-Langsmedvannet).  

Kommunen ønsker i den forbindelse innspill til mulig løypetrase.