Aktuelt

65 millioner kroner skal deles ut fra Miljødirektoratet til lag, organisasjoner og bedrifter som vil rydde opp i marin forsøpling. Fylkesmannen i Troms og Finnmark oppfordrer tromsværinger og finnmarkinger til å søke!

Alt fra friluftsråd og avfallsselskap fikk innvilget pengestøtte til dette arbeidet i 2018.

I forbindelse med opprettelse av nytt fylkesmannsembede for Troms og Finnmark var det en markering i Vadsø 4. januar. Under finnes talen som ordfører Hans-Jacob Bønå holdt under arrangementet. 

For året 2019 er der avsatt kr 250.000 til partnerskapsavtaler mellom Vadsø kommune og frivillige lag/foreninger.  

Lag og foreninger som ønsker partnerskapsavtale med Vadsø kommune i 2019 inviteres til å søke om dette.

Her finner du oversikt over åpningstider i Vadsø kommune for julen.

Vadsø kommune arbeider nå med kommunedelplan Kiby. Inkludert i dette arbeidet er arealavsetning til en eventuell forlenget rullebane ved Vadsø lufthavn. Kommunen har i den forbindelse fått utarbeidet to rapporter; en som belyser næringsvirkningene av en eventuell forlengelse og en mulighetsstudie som viser hvordan det kan la seg gjøre å utvide rullebanen.

I desember kan du få med deg to arrangementer i regi av Den Kulturelle Spaserstokken og Eldrerådet i Vadsø.

Hver år feirer vi våre jubilanter med en egen tilstelning hvor de som har jobbet lenge i kommunen blir hedret med en liten oppmerksomhet. Årets feiring foregikk i det nye lokalet til Vadsø Frivillig Sentral 6. desember. 

Formannskapet i Vadsø vedtok i møte 29. november at årets kulturpris tildeles Trygg Jakola. Prisen ble utdelt i kultursalen på flerbrukshuset på lørdag. 

Søknader behandles og tas eventuelt med i kommunens søknad etter innspill fra Eldrerådet. Søknad sendes deretter inn fra Kommunen til Fylkeskommunen innen 15. januar og svar gis innen en måned etter eventuell tildeling fra Fylkeskommunen.

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 har i seg store omstillingsmessige utfordringer for alle deler av organisasjonen Vadsø kommune. Omstillingsbehovet skyldes i all hovedsak at tilstrømming- og bosettingen av flyktninger faller bort.