Aktuelt

Studiesenteret i Vadsø tilbyr mange spennende utdanninger og studier fra høsten

Foreldreundersøkelsen i Vadsøbarnehagene viser at foreldre er svært tilfreds med barnehagetilbudet. Foreldrene gir uttrykk for at barna trives, har venner og at barnehagene legger til rette for allsidig lek og aktiviteter.

Kommunestyret i Vadsø har den 20.12.2018 vedtatt at det skal opprettes en skuter -tilknyttningsløype i Kiby,  til skuterløpe 5 (Høyvik-Langsmedvannet og Betongstasjonen-Langsmedvannet).  

Kommunen ønsker i den forbindelse innspill til mulig løypetrase.

Grunnet en feil på opprinnelig skatteseddel utsendt 26.feb har Vadsø kommune besluttet å sende en korrigert skatteseddel 5. mars.  Det er da altså skatteseddelen utsendt 5. mars som en da skal forholde seg til. 

Kurs i behandling av personopplysninger, offentlighetsloven og den nye kommuneloven

Skientusiaster og sportselskere vil i helgen 22. til 24. mars kunne få med seg det nordnorske mesterskapet på ski i Vadsø. I den forbindelse vil det selvfølgelig bli både mange deltakere og tilskuere i løypene og rundt stadionanlegget.

Fredag 1. mars kan du se showet "Lukk øynene og se!" på Frivilligsentralen. 

Søknadsfrist for nye barnehageplasser og overflytting til annen barnehage for barnehageåret 2019/2020 er 1. mars.

Hovedutvalget for PMK har i møte 25.01.19, sak 04/19 vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for HRO Vadsø sykehjem, planID 20032018003 skal legges ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 01.04.19.

Hovedutvalget for PMK har i møte 25.01.19, sak 04/19 vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for HRO Vadsø dagsenter (planID 20032018002) skal legges ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 01.04.19.