Aktuelt

Kommunestyret i Vadsø har den 20.12.2018 vedtatt at det skal opprettes en skuter -tilknyttningsløype i Kiby,  til skuterløpe 5 (Høyvik-Langsmedvannet og Betongstasjonen-Langsmedvannet).  

Kommunen ønsker i den forbindelse innspill til mulig løypetrase.

Grunnet en feil på opprinnelig skatteseddel utsendt 26.feb har Vadsø kommune besluttet å sende en korrigert skatteseddel 5. mars.  Det er da altså skatteseddelen utsendt 5. mars som en da skal forholde seg til. 

Kurs i behandling av personopplysninger, offentlighetsloven og den nye kommuneloven

Skientusiaster og sportselskere vil i helgen 22. til 24. mars kunne få med seg det nordnorske mesterskapet på ski i Vadsø. I den forbindelse vil det selvfølgelig bli både mange deltakere og tilskuere i løypene og rundt stadionanlegget.

Fredag 1. mars kan du se showet "Lukk øynene og se!" på Frivilligsentralen. 

Søknadsfrist for nye barnehageplasser og overflytting til annen barnehage for barnehageåret 2019/2020 er 1. mars.

Hovedutvalget for PMK har i møte 25.01.19, sak 04/19 vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for HRO Vadsø sykehjem, planID 20032018003 skal legges ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 01.04.19.

Hovedutvalget for PMK har i møte 25.01.19, sak 04/19 vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for HRO Vadsø dagsenter (planID 20032018002) skal legges ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 01.04.19.

Det er omgangssyke på avdelingen. Alle besøkende bes vaske hender med såpe og vann på vei inn og ut av avdelingen. Har du selv omgangssyke, eller har hatt det i løpet av siste 48 timer ber vi om at du venter med å komme på besøk til du har vært frisk i 48 timer.

Med vennlig hilsen Kommuneoverlegen

I tråd med delegert myndighet gitt fast utvalg for plan, miljø og kommunalteknikk (jfr kommunestyret 16.02 2017 sak 8/17) vedtas følgende;