Aktuelt

24.03.20 har kommuneoverlegen fått bekreftet det andre positive tilfellet av covid-19 i Vadsø kommune.  Personen er i fin form, og befinner seg i samme smittekjede som den forrige med positiv prøve.

Dato: 22.03.20

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fattet kommuneoverlegen i Vadsø 15.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

Vadsø kommune digitaliserer utsending av faktura

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Vadsø kommune ønsker kontakt med pensjonister som har helsefaglig kompetanse, og som er bosatt i kommunen. Dette med bakgrunn i at beredskapen knyttet til den pågående Koronapandemien forventes å bli langvarig, og at dette vil etter hvert føre til slitasje på det helsepersonellet vi allerede har i organisasjonen.

Personer som er i karantene eller er i risikogruppe kan bestille og få utkjørt matvarer fra Joker Vadsø.

Utkjøringen vil bli gjort i samarbeid Varanger ASVO.

17.3.20 har kommuneoverlegen fått bekreftet det første positive tilfellet av covid-19 i Vadsø kommune. Pasienten er en eldre person, og er for øyeblikket innlagt på Kirkenes sykehus.

Arbeidsgiver kan gjøre unntak fra vedtaket dersom den ansatte har en samfunnskritisk funksjon i henhold til bestemmelsene fra DSB. Det er kun anledning til å gi unntak i forbindelse med arbeid. Unntak gjelder IKKE fritid. Da er det fortsatt hjemmekarantene.

Anbefaling og pålegg som dreier seg om covid-19 gjelder også ungdommer. Vær så snill å hold avstand, vask hender, og aller helst hold dere hjemme.

Grunnet situasjonen med koronaviruset har Vadsø kommune besluttet at barnehage, skolefritidsordningen og kulturskole ikke vil bli fakturert fra og med april. De aktuelle tjenestene vil bli fakturert fra og med den datoen tjeneste starter opp igjen. De som har fått faktura for barnehage og skolefritidsordning for perioden mellom 13.3 og 31.3 vil bli kreditert.