Aktuelt

Verdensdagen for psykisk helse markeres verden over i tiden før og etter selve dagen som er den 10. oktober 2019. Som en del av verdensdagens fokus på oppmerksomhet og tilstedeværelse, er «Gi tid» tema for 2019.

I forbindelse med årets valg ber vi brukerorganisasjoner om å fremme forslag på navn til brukerrepresentanter av medlemmer og varamedlemmer i:

Endelig er alt på plass og befolkningen i Vadsø har fått et fantastisk nytt kinotilbud. Det har faktisk blitt så flott at du nesten ikke tror det før du ser det!

Jobbvinner er et nasjonalt rekrutteringsprosjekt som ønsker å vise frem de positive sidene ved å jobbe i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Mange ansatte opplever kommunene som spennende, utfordrende og attraktive arbeidsplasser med gode muligheter for fagutvikling.

Kommunestyret i Vadsø er bekymret for situasjonen når det gjelder flyambulansetjenesten. Etter en meget turbulent innkjøringsperiode som skapte stor usikkerhet i befolkningen kom det i forrige uke melding om at tre fly står på bakken på grunn av tekniske feil. Dette er dårlige nyheter og vår  kommuneoverlege er en av dem som har uttrykt stor bekymring over situasjonen.

I tråd med nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §4 a jfr plan- og bygningsloven §12-12 meddeles de herved om vedtak gjort av hovedutvalg for Plan, Miljø og Kommunalteknikk i møte 02.09 2019 (sak 66/19):

Her finner du protokollene for valgstyret i Vadsø kommune.

Tilbud om styreseminar og 40-timers HMS-kurs på Studiesenteret i høst

Hvis du allerede vet hvem du skal stemme på så har du muligheten til å forhåndsstemme på servicekontoret frem til 6. september.

Mandag 9. september (noen steder også søndag 8. september) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.