Aktuelt

Staten ved Bufetat har over noe tid varslet at de ønsker å legge ned Vadsø Ungdomssenter. Vadsø kommune påpeker at Vadsø Ungdomssenter er et av svært få statlige bidrag til å opprettholde kritiske kompetansemiljø i Øst-Finnmark. Kommunen frykter at dette vil representere nye utfordringer for barnevernet i hele Varanger. 

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 har i seg store omstillingsmessige utfordringer for alle deler av organisasjonen Vadsø kommune.

I dagens møte ble det nye kommunestyret godkjent. Det nye kommunestyret valgte Wenche Pedersen fra Arbeiderpartiet til ny ordfører og Hanne Jonassen Harila fra Sosialistisk Venstreparti til ny varaordfører. 

Vadsø kommune skal utarbeide Trafikksikkerhetsplan for perioden 2020-2024. Vi ber i den forbindelse om innspill på mulige tiltak som kan bidra til økt trafikksikkerhet i vår kommune .

Vadsø kommune er en av to pilotkommuner i Norge som er plukket ut til å delta i utredning og utprøving av en nasjonal fritidskortordning. Fritidskortet er et pilotprosjekt som skal gjennomføres i 2019/2020. Vadsø er valgt ut blant annet på bakgrunn av at kommunen over tid har utviklet en bred innsats for økt inkludering av barn i fritidsaktiviteter.

Da har vi kåret en vinner i fotokonkurransen om kulturminner i Vadsø. Vinnerbildet hadde etter juryens mening mange viktige lag.

Verdensdagen for psykisk helse markeres verden over i tiden før og etter selve dagen som er den 10. oktober 2019. Som en del av verdensdagens fokus på oppmerksomhet og tilstedeværelse, er «Gi tid» tema for 2019.

I forbindelse med årets valg ber vi brukerorganisasjoner om å fremme forslag på navn til brukerrepresentanter av medlemmer og varamedlemmer i:

Endelig er alt på plass og befolkningen i Vadsø har fått et fantastisk nytt kinotilbud. Det har faktisk blitt så flott at du nesten ikke tror det før du ser det!

Jobbvinner er et nasjonalt rekrutteringsprosjekt som ønsker å vise frem de positive sidene ved å jobbe i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Mange ansatte opplever kommunene som spennende, utfordrende og attraktive arbeidsplasser med gode muligheter for fagutvikling.