Aktuelt

Fra i dag tirsdag 8. september. kl. 11:00 er det ikke lengre anbefalt å koke vann før bruk. 

Vadsø kommune har fått tildelt 1,7 mill.kr. i ekstraordinære midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til næringsfondet. Det er særskilte prioriteringer ved denne utlysningen som er basert på statlige føringer. Midlene skal hjelpe bedrifter og andre næringsaktører med å motvirke de negative effektene av Covid 19-pandemien.

På grunn av arbeid på hovedvannledningen stenges vannet i hele Vadsø by, fra lørdag kveld kl. 23.59 til søndag 6. september kl. 12.00.  

På grunn av periodisk vedlikehold av vannledningsnettet i Vadsø by er anlegg for svak klorering satt i drift for en kort periode. 

Strandryddeuka mobiliserer flere tusen frivillige og er en unik mulighet til å bli med i dugnaden mot forsøpling. Vi håper dere har lyst til å delta.

Mandag 31. august starter slamtømming i områder øst og vest for Vadsø by. Slamtanken må være lett tilgjengelig. Lokk som er tildekket av gress, jord eller andre gjenstander må ryddes av abonnenten før tømming.

Vadsø vann og avløp får enkelte tilbakemeldinger fra innbyggere at det for tiden er dårlig smak og lukt på vannet som er levert til Vadsø by.

Velkommen til et nytt år i barnehage og på skole. Denne høsten er litt annerledes enn tidligere år. Forkjølelse har plutselig blitt noe man må passe på, fordi man er bekymret for at covid-19/coronaviruset kan spre seg i samfunnet. Noen blir alvorlig syke og noen dør av denne infeksjonen, men de aller fleste har ingen symptomer eller opplever det som en forkjølelse eller influensa.

Kommuneoverlegen har i kveld fått informasjon fra mikrobiologisk laboratorium på UNN om 2 smittetilfeller av covid-19 i Vadsø. Det er snakk om tilreisende personer. Smitteoppsporing pågår, og det er per nå ingen mistanke om smittespredning i samfunnet. Det er heller ingen tilknytning til skoler eller barnehager.

I dag starter skolene opp og mange nye førsteklassinger skal ut på skoleveiene. Trafikkregler kan være vanskelig å huske når man er liten og skal til og fra skolen, så vi anmoder kjørende om å vise ekstra varsomhet langs veiene.