Aktuelt

Her finner du de godkjente listene for kommunestyrevalget 2019.

Mandag 3. juni starter slamtømming i Vadsø by. Slamtanken må gjøres tilgjengelig. Lokk som er tildekket av gress, jord eller andre gjenstander må ryddes av abonnenten før tømming.

Vadsø kommune er nå inne i en prosess med å lage havneplan. Planen er vedtatt som en temaplan, men kommunen ønsker en bred medvirkningsprosess og inviterer til møte på Flerbrukshuset, i foajeen i 2.etasje (gamle Sentrum skole) tirsdag 4.juni kl 18:00. 

Kjære Vadsø-folk, gratulerer med dagen!

I fjor hadde min tale til dere hovedfokus på rydding, på Svein Harald Rimala som i ukesvis hadde plukka søppel, og på Arctic Race of Norway.

Jeg oppfordret dere alle til å ta et ekstra ansvar ved å bidra litt ifht. rydding, vedlikehold av boliger, hage, gjerder med mer.

Høgskolen i Innlandet har ledige resteplasser på enkelte studier som går gjennom Studiesenteret.

Ønsker du å hjelpe til med å holde Vadsø rent? Vil du plukke plast, flyveavfall og søppel i strandsone eller i friområder?

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13 gjøres det kjent at Vadsø kommune har startet arbeid med å utarbeide en kommunedelplan for Kiby. Samtidig legges forslag til planprogram til offentlig ettersyn og høring.

 

Kommunestyret har i møte 20.12 2018 bevilget kr 100.000 til opplysningsskilt langs løypenettet i Vadsø kommune. Vadsø kommune ønsker å bedre informasjon til egne og tilreisende skuterkjørende med opplysningsskilt langs de traser vi har i kommunen.

Vadsø kommune innfører ny gravemeldingstjeneste fra Geomatikk den 12. april 2019.

Etter denne dagen må alle gravemeldinger leveres i portal med arbeidsvarslingsplan ved arbeid på vei for å behandles.

Studiesenteret i Vadsø tilbyr mange spennende utdanninger og studier fra høsten