Aktuelt

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet.

Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor når det blir lagt ut til ettersyn på de stedene som er oppgitt i denne annonsen.

Vi jobber med å skaffe valgmedarbeidere til den praktiske gjennomføringen av Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Vadsø kommune. Valgdagen er mandag 9. september 2019.
 

Vadsø kommune lyser ut 2 stipend a kr. 30.000,- til ungdom/studenter som skal begynne på eller har startet på grunnutdanning sykepleie skoleåret 2019/2020. Stipendmottaker må binde seg til arbeid i Vadsø kommune etter gjennomført utdanning.

Ungdom/studenter med tilhørighet til Vadsø kommune vil bli prioritert. 

Skjema til bruk for søknad om utdanningsstipend finnes på https://skjema.vadso.kommune.no/

Søknadsfrist: 15.august 2019

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

Vadsø kommune har i stor grad gått over til å sende ut post digitalt. Disse kan du lese i Altinn, Digipost eller e-Boks når du logger deg inn der. Du vil motta en e-post eller en sms om at du har fått post og hvor du skal logge deg inn for å lese den.

For tredje sommeren på rad har vi fått med oss en drøss av byens lag og foreninger til å arrangere gratis sommeraktiviteter for barn og ungdom.

Lag og foreninger som ønsker treningstider i kommunens idrettshaller/gymsaler for kommende høst/vårsemester må sende skriftlig søknad.
Send til postmottak@vadso.kommune.no. Søknadsfrist er 01.07.2019

Rus- og psykisk helseehet v/ Vadsø Kommune prøver ut et psykisk samtaletilbud til ungdom og unge voksne mellom 13-25 år. Dersom du har det vanskelig og ønsker hjelp, kan du ta kontakt og raskt få en time uten henvisning fra lege. Du får da snakke med helsepersonell som kan psykisk helse. Vi har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

Her finner du de godkjente listene for kommunestyrevalget 2019.

Mandag 3. juni starter slamtømming i Vadsø by. Slamtanken må gjøres tilgjengelig. Lokk som er tildekket av gress, jord eller andre gjenstander må ryddes av abonnenten før tømming.