Aktuelt

Oppdatert 29.05.20
Det er lagt til rette for at nærmeste pårørende skal kunne besøke beboere og pasienter uten covid-19 på sykehjemmet, Finnstjerna og Bo- og omsorgssenteret. Av smittevernhensyn er det begrensninger i antall samtidige besøkende.

Endelig!!
Onsdag 13.mai åpnes det for 5.-10. trinn ved alle skolene i Vadsø kommune. Dette er noe vi gleder oss til!!

Årets markering av 8. mai foregikk ved bysten til motstandsmann Karl Rasmussen. Her ble det lagt ned krans og både ordfører og kommandant ved Vardøhus festning holdt taler.

På grunn av smittevernhensyn vil feiring av årets frigjørings- og veterandag 8. mai bli noe redusert.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har med hjemmel i nasjonal forskrift § 9 andre ledd gitt følgende omsøkte løyper forlenget åpning etter 4. mai 2019 (NB! vær oppmerksomme på sted forlenget fra/til):

Vadsø kommune utfører test for covid-19 av (i prioritert rekkefølge) personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er: 

Vadsø kommune vil fjerne stikker ute på fiskevannene, samt skilting som er satt opp i tilknytning til disse.

Norskprøver blir gjennomført ved Kvalifiseringsenheten i perioden 25.-28.mai.
Dag og tidspunkt kommer i eget brev etter påmelding.

Det informeres om at alle løypestikker skal tas ned før forbudet trer i kraft 5.5.2020.