Aktuelt

Vadsø kommune digitaliserer utsending av faktura

Da kan vi endelig melde ifra om at Psykhjelpa starter opp igjen! Vi vil måtte ta smittevernhensyn, men dette vil du få en orientering om dersom du vil ha en avtale med oss! 

Vadsø kommune har opprettet en psykisk lavterskeltjeneste for kommunens innbyggere knyttet til coronasituasjonen. Dersom du har behov for hjelp til å håndtere angst og bekymringer kan du ta kontakt med kommunens rus- og psykiske helsetjeneste.  

Vadsø kommune er i full gang med å planlegge og tilrettelegge for oppstart av barnehager. Dato for åpning av barnehager er satt til 22. april.

Nå kan du straks få tilgang på lesestoff fra biblioteket igjen! Fra mandag 20. april startes det opp et takeaway-bibliotek på alle hverdager i tidsrommet kl 12:00-14:00. Så selv om biblioteklokalene må holdes stengt, vil biblioteket tilby utlån av bøker til lesehungrige Vadsøværinger.

Vedtaket er opphevet av formannskapet i sak 76/20

Formannskapet- 73/20, har i møte 15.04.2020 fattet følgende vedtak:

Formannskapet i Vadsø viser til kommunestyrets vedtak av 03.04 2020 pkt om delegering av myndighet i hht smittevernloven §4-1. For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester vedtar formannskapet i medhold av smittevernloven §4-1, bokstav d, følgende:

 

Fra 14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. 
 

Vadsø kommune har i tråd med smittevernloven §4-1 fattet nytt vedtak om lokale karantenebestemmelser. Igjen er det slik at de aller fleste som kommer reisende til Vadsø fra et område utenfor det geografiske området Finnmark må i hjemmekarantene. For de som ankommer Vadsø fra 08.04 2020 og fremover så må de i tråd med dette vedtaket være i karantene frem til 15.04 2020 i første omgang. Så kan det komme et nytt vedtak 15.04 2020 som tilsier at de må sitte i slik karantene i ytterligere 7 dager etter dette. Vedtaket er gitt tilbakevirkende kraft fra 01.04 2020. Det innebærer at alle de som har ankommet Vadsø i perioden 01.04-08.04 må i slik karantene i første omgang frem til 15.04 2020.

Det er også grunn til å minne om at dersom man utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden omgjøres karantene til isolasjon i tråd med myndighetens sentrale bestemmelser.

Varaordfører Hanne Jonassen Harila og kommuneoverlege Britt Mehmi Larsen snakker om status i Vadsø kommune og kommer med råd for påsken 2020.

Dette er gjeldende kriterier for covid-19 testing i Vadsø kommune, fra 02. april 2020