Aktuelt

Alle innbyggere mellom 18 år og 65 år kan nå registrere seg for koronavaksinering.  Du må bruke bank-ID eller MinId for melde deg inn i køen.

Snøskuterløypene 1-12 i Vadsø kommune, etablert av Fylkesmannen i Finnmark 22.03 2002 (jfr forskrift nr 1903 22. mars 2002) må regodkjennes innen 19.06 2021. Dette er følgende løyper:

Troms og Finnmark fylkeskommune har lagt ut fire søknadsordninger for næringslivet med søknadsfrist i april; Arktisk samspill mellom lokalmat, reiseliv og kreativ næring, Forprosjekt bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling, Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT-midler) og Rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midler). Vadsø kommunes GründerTorget er behjelpelig med søknadsskriving ved behov (https://www.vadso.kommune.no/tjenester/naring/bedriftsetablering/).   

 

Det utføres arbeid på forsyningsledning til Vadsø by, 11.03.21 kl 23.00 - 12.03.21 kl 06.00.
Det vil bli trykkfall på nettet og vannet kan bli helt borte i perioder. Vaskemaskin, oppvaskmaskin o.l. må ikke benyttes mens arbeidet pågår.

 

Kommuneoverlegen har i dag meldt at Vadsø kommune foreløpig har stoppet vaksinering med AstraZenica-vaksinen på grunn av meldinger fra Danmark om alvorlige bivirkninger. 

Møte i PMK-utvalg for plan, miljø og kommunaltekniske saker den 10. mars vil bli direkteoverført på vår nettside. 

Vaksineringen i Vadsø kommune er kommet godt i gang og vi har så langt fått vaksinert 418 med første dose og 177 med andre dose (per 10.03.2021). Vi vaksinerer etter prioriteringslisten fra FHI, og 20% av vaksineleveringene har gått til å vaksinere kommunalt helsepersonell.

Logo Trafikksikker kommune

 Vadsø kommune ble i dag regodkjent som Trafikksikker kommune for tre nye år. Det er Trygg Trafikk som i samarbeid med fylkeskommunene som har utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen og det er Trygg Trafikk som gjør denne godkjenningen.

Rekrutteringsfondet for fiskere i Finnmark er et lånefond som skal lette etablerings - og investeringsbarrieren, slik at nye fiskere lettere kan komme inn i fiskeryrket.

Vadsø kommune har søndag fått meldt om en ny covid-19-smittet person. Smitten lar seg spore tilbake til Østlandet, og smittesporing pågår. Vadsø kommune har i øyeblikket 2 personer i isolasjon pga covid-19 smitte.