Aktuelt

Kultur, utdanning og oppvekst(KUO) har klargjort for døgnåpen barnehage og skole. Dette tilbudet vil også gjelde hele påsken  Dersom det blir behov for det, vil tilbudet om døgnåpen barnehage bli gitt ved Lomakka barnehage og for elever i Vadsø kommune vil tilbudet bli gitt ved Vadsø barneskole. 

Formannskapet fattet torsdag 2. april et vedtak som skal bidra til å dempe den negative effekten av koronatiltakene som er innført. Vedtaket er en innstilling til kommunestyret som vil ta saken opp på førstkommende møte.

Ettersom det nærmer seg påske og det forventes en økt aktivitet på hytter minner vi om det nasjonale vedtaket knyttet til overnatting på hytter.

Due to the corona pandemic, many measures are taken to prevent the spread of the virus. Immigrants that cannot speak Norwegian are particularly vulnerable and in need of information. 

Vadsø kommune fortsetter pilotarbeidet med Fritidskortet. Våren 2020 kan du søke refusjon frem til 15.juni. Første søknadsfrist er imidlertid 1. mai for utbetaling rundt 15. mai.

Alle pasienter får beskjed om timer via helsesenterets sms-system. Her beskrives hvordan du kommer deg inn på videokonsultasjonstime.

Du kan velge mellom følgende metoder:

Har din bedrift behov for rådgivning og veiledning på grunn av den økonomiske krisen som er oppstått i kjølvannet av Koronapandemien? Fyll ut kontaktskjema ved å gå inn på www.koronabistand.no eller send en mail til kontakt@koronabistand.no.

Har du startlån og står i en vanskelig økonomisk situasjon nå?

Erstattet av vedtak av 8. april 2020 - trykk her for å komme til rett side

Erstattet av kommunestyrevedtak 3. april 2020

Dato: 29.03.20
For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fattet kommuneoverlegen i Vadsø 15.03.20 vedtak etter smittevernloven § 4-1 punkt d. Dette vedtaket videreføres for 2. gang i dag som angitt nedenfor med noen oppdateringer.