Aktuelt

Arbeidsgiver kan gjøre unntak fra vedtaket dersom den ansatte har en samfunnskritisk funksjon i henhold til bestemmelsene fra DSB. Det er kun anledning til å gi unntak i forbindelse med arbeid. Unntak gjelder IKKE fritid. Da er det fortsatt hjemmekarantene.

Anbefaling og pålegg som dreier seg om covid-19 gjelder også ungdommer. Vær så snill å hold avstand, vask hender, og aller helst hold dere hjemme.

Grunnet situasjonen med koronaviruset har Vadsø kommune besluttet at barnehage, skolefritidsordningen og kulturskole ikke vil bli fakturert fra og med april. De aktuelle tjenestene vil bli fakturert fra og med den datoen tjeneste starter opp igjen. De som har fått faktura for barnehage og skolefritidsordning for perioden mellom 13.3 og 31.3 vil bli kreditert.

Vadsø kommune ønsker kontakt med helsepersonell som er bosatt i kommunen og som ikke allerede er i arbeid i kommunens tjeneste. Dette med bakgrunn i at beredskapen knyttet til den pågående Koronapandemien forventes å bli langvarig, og at dette vil etter hvert føre til slitasje på det helsepersonellet vi allerede har i organisasjonen. 

I dag, 15. mars 2020, trådde forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19, i kraft.

Erstattet av vedtak av 8. april 2020 - trykk her for å komme til rett side

Vadsø kommune har vedtatt nye bestemmelser for hvem som skal i hjemmekarantene. Fra i dag må alle som har oppholdt seg sør for  den gamle grensen mellom Troms og Finnmark – i hjemmekarantene 14 dager etter ankomst. Vedtaket har tilbakevirkende kraft fra 10. mars.

Det er fra kl 18:00 14. mars innført adgangskontroll på helsesenteret og døren vil være låst fra dette tidspunkt.

På grunn av smittebegrensende tiltak for Covid-19/koronavirus vil det fremover kun utføres akutte og livsnødvendige tjenester ved våre virksomheter. 

På grunn av pandemien omlegges driften ved Vadsø legesenter. ALLE ORDINÆRE TIMER MÅ DERFOR UTGÅ TIL OVER PÅSKE. Vi ber om forståelse for dette. Dersom du har en time som avbestilles BER VI OM AT DU SELV BESTILLER NY TIME TIL DIN LEGE. Dette er av kapasitetshensyn for helsesektoren i kommunen som nå er hardt belastet. Dersom det er ting som ikke kan vente ber vi deg om å ringe timebestillingen på Vadsø helsesenter. 

Det er fra Folkehelseinstituttet anbefalt at personer over 65 år tar pneumokokk(lungebetennelse)vaksine for å forebygge sekundærinfeksjoner ved koronasmitte. Den vaksinen er det nå fritt for i Vadsø kommune.
Vaksinen lar seg heller ikke bestille fra leverandøren.