Aktuelt

Har du tid, overskudd, hjerterom og ønsker å gjøre en forskjell for noen? Da er kanskje besøkshjem noe for deg! 

Ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler ble overført til kommunene fra 1. januar 2018. I Vadsø kommune er det primært ordfører eller varaordfører som foretar vielsene. Vielsen foregår i bystyresalen på rådhuset, så fremt ikke annet er avtalt.

For periodisk vedlikehold på vannledningsnett i Vadsø by, er kloranlegg satt i drift for en kort periode. Drikkevannet er bruksmessig og hygienisk like trygt.

Vadsø vann og avløp
vakttelefon 976 64 195

Dispensasjonsutvalget i Vadsø kommune har møte 04.07.18 kl. 09.00 i Rådhusgata 5, 2. etg. for behandling av dispensasjonssøknader innkommet etter frist 25.05.18.

Søknader som ønskes behandlet på møtet må være innkommet senest 28.06.18.

Årets feiring av frigjørings- og veterandagen foregikk på Vadsø fjordhotell etter markeringen ved Karl Rasmussens støtte den åttende mai.

I Vadsø driver vi med kommuneBEST-øvelser hver måned. Det vil si at en lege, ambulansen og sykepleiere/helsefagarbeidere øver sammen på akutte hendelser. Vi gjør det for å være gode når noen blir akutt syke eller alvorlig skadet.

Vadsø kommune har i 2017 gjennomført en helhetlig kartlegging og verdsetting av kommunens friluftsområder. Arbeidet er gjort på oppfordring fra Miljødirektoratet, og det endelige resultatet ble lagt frem for kommunestyret 1. mars.

Løypene holdes åpne fra slutten av desember og frem til 5. mai. Motorisert ferdsel med snøskutere i løypenettet er åpent for alle. For ferdsel utenfor løypenettet kreves det særskilt dispensasjon.

Vinterens-/vårens teaterforestillinger i Vadsø er klare for salg. Kanskje kan en teateropplevelse være årets julegaveidé?