Aktuelt

På grunn av pandemien omlegges driften ved Vadsø legesenter. ALLE ORDINÆRE TIMER MÅ DERFOR UTGÅ TIL OVER PÅSKE. Vi ber om forståelse for dette. Dersom du har en time som avbestilles BER VI OM AT DU SELV BESTILLER NY TIME TIL DIN LEGE. Dette er av kapasitetshensyn for helsesektoren i kommunen som nå er hardt belastet. Dersom det er ting som ikke kan vente ber vi deg om å ringe timebestillingen på Vadsø helsesenter. 

Det er fra Folkehelseinstituttet anbefalt at personer over 65 år tar pneumokokk(lungebetennelse)vaksine for å forebygge sekundærinfeksjoner ved koronasmitte. Den vaksinen er det nå fritt for i Vadsø kommune.
Vaksinen lar seg heller ikke bestille fra leverandøren.

OPPDATERT 28. mai 2020

Vadsø kommune har opprettet et eget telefonnummer for spørsmål om Covid-19/koronavirus. Her vil du kunne snakke med helsepersonell om spørsmål om viruset. 

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av:

Her finner du all informasjon om Covid-19/ Koronavirus som er publisert av Vadsø kommune. 

I forståelse med landets kulturhus har Riksteatret i dag besluttet å kansellere vårens gjenværende turneer.  Overfor vårt publikum beklager vi dette, men med de bestemmelser og anbefalinger som foreligger fra landets helsemyndigheter er dette nå et nødvendig tiltak for en virksomhet som Riksteatret.

Dersom det skal gjennomføres større arrangementer i Vadsø f.o.m. denne uke (uke 11), så ønsker jeg at det sendes en epost til kommunen med informasjon om dette (postmottak@vadso.kommune.no) som så vil bli videreformidlet til meg. 

Denne uken ble Vadsø en Av-og-til-kommune, noe som betyr mer og bedre informasjon om alkohol til innbyggerne.

Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra berørte områder (se link for oversikt over disse), eller etter nærkontakt med en person som har testet positivt for viruset, bør kontakte legevakt 116-117. Har du ikke vært i disse områdene i løpet av de siste 14 dagene, så forholder du deg som vanlig til forkjølelse/influensa.