ALLEMED - Sammen for barn og unge i Vadsø

Vadsø kommune ved ordfører inviterer til felles digital dugnad onsdag 10. februar 2021,for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter.

Som en del av arbeidet rundt Fritidskortet og den jobben som gjøres med å legge til rette for aktiviteter for alle barn og unge ønsker vi å ha DEG med på laget.

Målet med dugnaden er å bevisstgjøre ansatte, frivillige, politikere og andre samarbeidspartnere i kommunen om barns rett til fritid og hva som skal til for å få flere barn og unge med i fritidsaktivitet, uavhengig av økonomiske ressurser.  Vi ønsker å komme frem til konkrete handlinger som bidrar til å få alle med!

Klikk for stort bildeKommunalsjef Grethe Pleym, Ordfører Wenche Pedersen og Lise Aanesen fra Trivselslaben inviterer til dugnad for å sikre at alle barn kan være med i fritidsaktiviteter.  Dugnaden holdes digitalt og gjennomføres etter fast kjøreplan og ledes av en veileder fra Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU). www.allemed.no

Vi vet at det er en utfordring å få med sentrale folk fra både kommune og frivillighet til et felles møte. Ansatte i skole og helse jobber på dagtid og frivilligheten virker fra tidlig ettermiddag og ut kvelden, men vi håper likevel vi kan klare å få flest mulig med, gjennom å organisere en digital dugnad der alle kan sitte på sin arbeidsplass eller i eget hjem og likevel delta.

Påmelding til den digitale dugnaden sendes til lise@trivselslaben.no

Mer informasjon om pålogging og organisering av dugnaden kommer på nyåret, men hold av dato.