Åpne skuterløyper i Vadsø kommune

Skuterløypene er ikke åpne for ferdsel før de er annonsert på vår hjemmeside. Følgende løyper er åpne:

Løype nummer 4 B Andersby er merket og åpnet for ferdsel 21.01.19

Løype nummer 6 fra Lille Skallelv til Falkorelva er stukket og åpnet for ferdsel 21.01.19

Løype nummer 5 fra Betongstasjonen – Langmedvannet – krysset der løype 7 og 8 møtes, er merket og åpen for ferdsel 21.01.19

Løype nummer 5 fra Høyvik til Langsmedvannet er stukket og åpnet for ferdsel 18.1

Løype nummer 7, Golnes – Keita. Løypa er stukket og åpnet for ferdsel 18.01

Løype nummer 2 fra YX til Gjeldhaugen er stukket og åpnet for ferdsel den 18.01.

Løype nummer 3 Paddeby til Østervann og 3 A er merket og åpnes for ferdsel fra 15.01.19

Løype nummer 4 Andersby – Jolma og 4C mot Østervann er merket og åpen for ferdsel fra 14.01.19

Løype nummer 9 Krampenes - Falkegården er merket og åpnet for ferdsel fra 10.01.19

Løype nummer 8, Ekkerøy, fra Storelva sørsiden til løype 7 er nå merket og åpen for ferdsel fra 02.01.19

Løype nummer 1 fra riksveg vestsiden i Vestre-Jakobselv, er merket og åpen for ferdsel fra 31.12.18

 

Informasjon om skuterkjøring i Vadsø kommune

Søknadsskjema for dispensasjon utenfor løypenettet