Åpne skuterløyper i Vadsø kommune

Skuterløypene er ikke åpne for ferdsel før de er annonsert på vår hjemmeside.

Følgende løyper er åpne:

Åpen:

Løype nummer 8, Ekkerøy, fra Storelva sørsiden til løype 7 er nå merket og åpen for ferdsel fra 11.11.19

Løype nr 5 fra Høyvik til Langsmedvannet er merket og klar for ferdsel fra 29.11.19

Løype nr 5 fra Betongstasjonen til Sjåbuselva videre til løype 5a over nordsiden av Langsmedvannet til løype 7 fra Golnes er merket og klar for ferdsel fra 05.12.19 

Løype nr 1 Vestre Jakobselv er merket og klar for ferdsel fra 06.12.19

Løype nr 6 er stukket fra betongstasjonen fram til midt mellom toppen på Falkor og Hellestøkulpen og er klar for ferdsel 09.12.19

Løype nr 7 fra Golnes til Keita er merket og klar for ferdsel 09.12.19

Løype nr 8 er stukket fra Lille Skallelv til nordsiden av Falkorelva og er klar for ferdsel 09.12.19

Løype nr 9 fra Krampenes til Storelva er merket og er klar for fersel 09.12.19

Løypene nr 4, 4a, 4b og 4c fra E75 til løype 3 er merket og klar for ferdsel 09.12.19

Løype nr 11 fra Krampenes til Falkorelva er merket og klar for ferdsel 13.12.19

Løype nr 2 fra YX til Gjeldhaugen er merket og klar for ferdsel 13.12.19

Løype nr 3 fra Paddeby til løype 3b ved Østervann er merket og klar for ferdsel 19.12.19

Løype nr 3a fra løype 3 til løype 2 er merket og klar for ferdsel 19.12.19

Løype nr 3b fra løype 2 til nordsiden av Østervann er merket og klar for ferdsel 19.12.19

Løype nr 2 er stikket og klar for ferdsel fra YX til og med Goibeski. 13.01.20

Løype nr 11 og 11A i Skallelv er merket og klar for ferdsel 10.01.20

Løype 13 fra løype 6 (300 m sør for Sjåbuselva) til løype 4 (mellom Jolmavann og Andersbyvann) er merket og åpen for ferdsel 13.01.20 

 

Søknadsskjema for dispensasjon utenfor løypenettet