Åpne skuterløyper i Vadsø kommune

Skuterløypene er ikke åpne for ferdsel før de er annonsert på vår hjemmeside.

Følgende løyper er åpne:

Åpen:

  • Løype 1: Fra riksvegen på vestsiden av Vestre Jakobselv til Tredjefossen (5. januar 2021)
  • Løype 2: Fra YX til Reinelvdalen (22.januar 2021)
  • Løype 4 a, b og c: Andersbyvannet- Jolmavannet til Løype 3 (16. januar 2021)
  • Deler av løype 6: Fra Falkgård til Lille Skallelv (20.januar 2021)
  • Løype 8: Fra riksvegen ved Ekkerøy, fra Storelva sørsiden til løype 7  (7. januar 2021)
  • Løype 9: fra Krampenes til Storelva (21. januar 2021) 

Søknadsskjema for dispensasjon utenfor løypenettet