Åpne skuterløyper i Vadsø kommune

Her finner du oversikt over åpne skuterløyper i Vadsø kommune.

 • Løype 1: Fra riksvegen på vestsiden av Vestre Jakobselv til Tredjefossen.
 • Løype 2: Fra løype 3A ved vannverket i Vestre Jakobselv til Goibeski, med forgreining ned til Dalbakken og til Fossenakken.
 • Løype 3: Fra Paddeby langs kraftlinja i nordvestlig retning (ca. 2 km) mot Kariel og høydekote 100. Videre i nordøstlig retning langs traktorveg, over Sauvann og videre (ca. 1,5 km) til høydekote 200. Herfra i nordvestlig retning til sydvest av Østervann, videre vestover sør for Vasselva og langs Langvannet og over «hompen» til sydenden av Holmvann. Videre etter traktorveg i vestlig retning til løype 2 ved Lille Vasselva.
 • Forgreining 3a: Fra der løypa svinger ved høydekote 100 (Kariel), videre i nordvestlig retning, nord for kraftlinja langs høydekote 100 og fram til løype 2.
 • Forgreining 3b: Fra sydvestenden av Østervann i nordlig retning (1,6 km) over Østervann etter traktorveg til Metinenhytta (5-1-111)/ved Roggejohka.
 • Løype 4: Fra Andersby i nordvestlig retning mot Andersbyvann, går sør for og langs hele vannet, herfra videre fram til vestsiden av Jolmavann (165 moh.).
 • Forgreining 4a: Fra hovedløypa ved Andersby i sydøstlig retning (ca. 5–600 meter) til grustak og veg.
 • Forgreining 4b: Fra hovedløypa nordøstover ned til midten av Andersbyvann, og videre langs vannkanten nordvestover ca. 1 km og sydøstover ca. 1 km.
 • Forgreining 4c: Fra hovedløypa vest for Andersbyvann, nordvestlig retning ca. 2 km langs høydekote 200 (etter rabbene) og fram til løype 3.
 • Løype 5: Fra Betongstasjonen ved Navarsvannet langs veg til Sjåbuselvfossen. Videre til vestenden av Langsmedvann, herfra langs vannkanten til vegen som ligger sydvest for Langsmedvann. Videre langs vegen over Kibyaksla til riksvegen ved Høyvik.
 • Forgreining 5a: Fra hovedløypa sørvest for Langsmedvann, mot nordvest nord for hyttene på nordsiden av Langsmedvann til løype 7 nordøst for Langsmedvann.
 • Løype 6: Fra Betongstasjonen ved Navarsvannet langs veg til pumpehuset ved Sjåbuselva, videre over Gammerabben til Vasavann. Videre nord for Falkgården til Falkgårdselva og videre til riksvegen ved lille Skallelv bru.
 • Løype 7: Fra riksvegen i Golnes langs Betaniavegen og videre nordvest til østsiden av Langsmedvannet. Videre i nordøstlig retning langs sydenden av Keitamyra, og fram til Storelva og løype 8. Videre i nordlig retning langs vestsiden av Storelva, går nedenfor «Klipa» og fram til løype 9.
 • Løype 8: Fra riksvegen ved Ekkerøy i nordlig retning til tjern/vann (42 moh.) sør for Storelva. Videre i nordvestlig retning sør for Storelva og fram til løype 7 (tidligere løypeslutt for Golnesløypa) sør for Keita.
 • Løype 9: Fra riksvegen i Krampenes via Storskog og Keita til Klipa.
 • Løype 10: Fra riksvegen i Krampenes, langs traktorveg øst for Holmvann via høydene 143, 145 og 136 fram til og over Falkgårdselva og løype 6 nord for Falkgården (markeringsskilt).
 • Løype 11: Fra Skallelv via Bærelva til Kokonnitynoja.
 • Forgreining 11a: Fra løype 11 ca. 1 km vest for kraftlinja går en avstikker i sydvestlig retning til den krysser Bærelva, videre i sørlig retning over Skallelva og inn på løype 6 ca. 200 meter nedenfor hytte 15-1-48.
 • Løype 13: Viinikka - tilknytningsløype mellom løype nr. 4 (Andersbyvannet) og løype nr. 5 (Betongstasjonen).