Åpne skuterløyper i Vadsø kommune

Skuterløypene er ikke åpne for ferdsel før de er annonsert på vår hjemmeside.

Følgende løyper er åpne:

Åpen: Løype nummer 8, Ekkerøy, fra Storelva sørsiden til løype 7 er nå merket og åpen for ferdsel fra 11.11.19

Søknadsskjema for dispensasjon utenfor løypenettet