Åpne skuterløyper i Vadsø kommune

Samtlige løyper i Vadsø kommune er stengt for motorferdsel fra og med 5. mai 2021

 

Søknadsskjema for dispensasjon utenfor løypenettet