Åpne skuterløyper i Vadsø kommune

Skuterløypene er ikke åpne for ferdsel før de er annonsert på vår hjemmeside.

På grunn av rask smelting bør det tas hensyn til at løypenettet kan være ufremkommelig enkelte steder. Vis aktsomhet ved ferdsel!

Følgende løyper er åpne:

STENGT: Løype nummer 6 fra fra Falkorselva til Vasavannet 08.03.19

STENGT: Løype nummer 2 fra YX til Ordo er stukket og åpnet for ferdsel 04.03.19. Ikke kjørbar fra YX til pumpehuset og fra Goibeski til Ordo på grunn av nedsmelting.

STENGT: Løype 12 fra Skallelv til Komagvær er ikke kjørbar på grunn av nedsmeltning. 

STENGT: Løype 13 fra Betongstasjonen til Jolmavann er ikke kjørbar på grunn av nedsmeltning.

STENGT: Løype nr 7 fra Keita til Storskog er stukket og åpen for ferdsel 11.02.19

STENGT: Løype nummer 9 Krampenes - Storelva er stukket og åpnet for ferdsel 28.01.19

STENGT: Løype nummer 6 fra Betongstasjonen til Lille Vasavann er stukket og åpnet for ferdsel 23.01.19 Ikke farbar på grunn av nedsmelting og åpne elver.

STENGT: Løype nummer 4 B Andersby er merket og åpnet for ferdsel 21.01.19

STENGT: Løype nummer 6 fra Lille Skallelv til Falkorelva er stukket og åpnet for ferdsel 21.01.19

STENGT: Løype nummer 5 fra Betongstasjonen – Langmedvannet – krysset der løype 7 og 8 møtes, er merket og åpen for ferdsel 21.01.19

STENGT: Løype nummer 5 fra Høyvik til Langsmedvannet er stukket og åpnet for ferdsel 18.1

STENGT: Løype nummer 7, Golnes – Keita. Løypa er stukket og åpnet for ferdsel 18.01

STENGT: Løype nummer 3 Paddeby til Østervann og 3 A  og B er merket og åpnes for ferdsel fra 15.01.19.  Ikke farbar på grunn av nedsmelting. 

STENGT: Løype nummer 4 Andersby – Jolma og 4C mot Østervann er merket og åpen for ferdsel fra 14.01.19

STENGT: Løype nummer 9 Krampenes - Falkegården er merket og åpnet for ferdsel fra 10.01.19

STENGT: Løype nummer 8, Ekkerøy, fra Storelva sørsiden til løype 7 er nå merket og åpen for ferdsel fra 02.01.19

STENGT: Løype nummer 1 fra riksveg vestsiden i Vestre-Jakobselv, er merket og åpen for ferdsel. Forgreining til løype to over Jakobselva er ikke kjørbar på grunn av nedsmeltning.

Informasjon om skuterkjøring i Vadsø kommune

Søknadsskjema for dispensasjon utenfor løypenettet