Arbeid på forsyningsledning - Vadsø vann og avløp

Det utføres arbeid på forsyningsledning til Vadsø by, 11.03.21 kl 23.00 - 12.03.21 kl 06.00.
Det vil bli trykkfall på nettet og vannet kan bli helt borte i perioder. Vaskemaskin, oppvaskmaskin o.l. må ikke benyttes mens arbeidet pågår.

 

Klikk for stort bilde Oppleves vannet misfarget etter arbeidet, må kran for kaldtvann åpnes og vannet må renne til det er klart.
Tapp opp vann til nødvendig forbruk.

Vi beklager ulemper dette medfører.

Vadsø Vann og Avløp KF