Barnehageplasser i Vadsøbarnehagene for 2020/2021

Søknadsfrist for nye barnehageplasser og overflytting til annen barnehage: 1.mars 2020.

Søknad om ny barnehageplass og overflytting for barnehageåret 2020/2021 må sendes inn på elektronisk søknadsskjema her.

For hjelp eller veiledning, ta kontakt med barnehagene eller Servicekontoret, Rådhusgt. 5, tlf. 78 94 23 00.

Svar kan forventes innen utgangen av april.

Barnehageåret 2020/2021 starter 17.08.20.