Barnehageplasser I Vadsøbarnehagene for 2021/2022

Søknadsfrist for nye barnehageplasser og overflytting til annen barnehage: 1.mars 2021.

Vadsø brannvesen   Søknad om ny barnehageplass og overflytting for barnehageåret 2021/2022 må sendes inn på elektronisk søknadsskjema.

For hjelp eller veiledning, ta kontakt med barnehagene eller Servicekontoret, Rådhusgt. 5, tlf. 78 94 23 00.

Svar kan forventes innen utgangen av april.

Barnehageåret 2021/2022 starter 19.08.21.