Barnevernstjenesten søker etter sommervikarer

Barneverntjenesten har behov for vikarer til barnevernsvakta i forbindelse med ferieavvikling i sommer.

Barnevernvakten er barneverntjenestens akuttberedskap. Primæroppgaven er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. 

Arbeidet er organisert som beredskapsvakt/hjemmevakt.  Å ha beredskapsvakt innebærer at 1/5 av beredskapsvakten regnes og lønnes som arbeidstid.

For mer informasjon ta kontakt med kontaktpersoner eller send e-post til barnevern@vadso.kommune.no

Kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning på høyskolenivå
  • Erfaring fra arbeid med barn og ungdom

Lønns- og tilsettingsvilkår

Lønn i hht tariff. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid. Ved ansettelse må gyldig politiattest av nyere dato fremvises, jfr lov om barneverntjenester § 6-10.

Søknad sendes

Søknad sendes på Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte, finner du på vadso.kommune.no under ledige stillinger. Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven.

Søknadsfrist    23.06.2020                                 Utlyst dato        09.06.2020                     

Kontaktperson

Sølvi Arvola, Enhetsleder, tlf: 78942400, mobil: 45519879, solvi.arvola@vadso.kommune.no

Silvana Ingeborg Roska, Nestleder, tlf: 78942402, silvana.roska@vadso.kommune.no