Behandling av søknader - motorferdsel i utmark, sommer 2020

Det avholdes møte i dispensasjonsutvalget 5. juni 2020 kl 10.00.

Sted: Rådhusgata 5, 2. etg

Søknader som ønskes behandlet, må være innkommet 25.05.20

Neste møte blir i august.