Brukerundersøkelse om lokaldemokrati

I forbindelse med at kommunen gjennomfører KS Lokaldemokratiundersøkelse vil et utvalg av innbyggerne i kommunen får en telefonoppringning fra gallupbyrå. Der stilles spørsmål om hvordan innbyggere opplever ulike sier ved lokaldemokratiet i kommunen. 

Gallupbyrået vil på forhånd sende en sms til innbyggere og varsle om at de blir oppringt. De gjør dette for å oppnå en god svarprosent.