Bufetat legger ned Vadsø Ungdomssenter

Staten ved Bufetat har over noe tid varslet at de ønsker å legge ned Vadsø Ungdomssenter. Vadsø kommune påpeker at Vadsø Ungdomssenter er et av svært få statlige bidrag til å opprettholde kritiske kompetansemiljø i Øst-Finnmark. Kommunen frykter at dette vil representere nye utfordringer for barnevernet i hele Varanger. 

Kommunen har derfor i brev av 06.11 2019 anmodet barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om et møte for å diskutere dette nærmere.