Detaljregulering for Paddeby massetak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at Paddeby massetak v/ Yngve B. Harila har igangsatt planarbeid med følgende reguleringsplan: «Detaljregulering for Paddeby massetak.»

Rambøll Norge AS er engasjert som planfaglig rådgiver.

Vadsø kommune viser til Rambølls hjemmesider for mer informasjon.

Innspill til planarbeidet sendes til alta@ramboll.no ev. til Rambøll, postboks 1077, 9503 Alta, innen 03.08.2020. Ved spørsmål, ta kontakt med Karianne Lund Heitmann per e-post karianne.heitmann@ramboll.no eller per tlf. 476 19 087.

Klikk for stort bilde  


Vedlegg 1 Planinitiativ, Paddeby massetak (PDF, 811 kB)