Digitalisering av faktura

Vadsø kommune digitaliserer utsending av faktura

Hvilke konsekvenser har dette for deg?

Den nye løsningen innebærer at alle faktura fra Vadsø kommune, eller våre eksterne selskaper, vil bli forsøkt sendt digitalt i følgende rekkefølge:

AvtaleGiro/eFaktura -> Vipps -> digital postkasse (digipost eller eBoks) -> epost -> papirfaktura.

Dette innebærer at mange ikke lenger vil motta papirfaktura fra kommunen. Vi presiserer at det er kunden selv som styrer i hvilken form en mottar faktura. De som allerede har AvtaleGiro og/eller eFakturaavtale vil motta faktura på samme måte som før.

Trykk her for mer informasjon om løsningen.

Hvis du har spørsmål kan du kontakte servicekontor eller økonomiavdelingen på 78 94 23 00 eller epost postmottak@vadso.kommune.no