DRIFTSMELDING FRA VADSØ VANNVERK

For periodisk vedlikehold på vannledningsnett i Vadsø by, er kloranlegg satt i drift for en kort periode. Drikkevannet er bruksmessig og hygienisk like trygt.

Vadsø vann og avløp
vakttelefon 976 64 195