Folkemøte om oppstart av Kommuneplanens samfunnsdel og plan for Områderegulering Midtbyen sør-Ørtangen

Vadsø kommune har vedtattoppstart og forslag til planprogram for ny Kommuneplanens samfunnsdel og høringsutkast for Områderegulering Midtbyen sør-Ørtangen. Begge er sendt ut på høring og offentlig ettersyn med frist for innspill henholdsvis 31.mai og 30.juni. 

   Kommuneplanens samfunnsdel er overordnet for all samfunnsplanlegging i kommunen og Områderegulering Midtbyen sør-Ørtangen er en arealplan for utvikling av sentrumsområdet i Vadsø. Begge disse er derfor viktige planer for oss som bor i kommunen, og Vadsø kommune inviterer derfor til folkemøte mandag 23.mai kl 18 i kultursalen på Nobile kulturhus.

Du finner informasjon om  planutkast og tilhørende dokumenter, samt kommunens saksbehandling her: