FORHÅNDSSTEMMEGIVNINGEN STARTER 12. AUGUST

Mandag 9. september (noen steder også søndag 8. september) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. 

Hvis du ønsker kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i alle kommuner. Her finner du alle forhåndsstemmelokaler: www.valg.no/valglokaler. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til riktig kommune innen 10. september.

Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg vil du ellers ikke få avgi stemme. Dersom du har fått tilsendt valgkort bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

Ta kontakt med din hjemkommune dersom du ikke har mottatt valgkort innen 10. august.

For velgere som bor i institusjon blir det mulig å forhåndsstemme på de institusjoner som er nevnt i oversikten under.

Her kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 10 og kl. 14 fra 12. august og til og med 6. september 2019:
• Service- og informasjonsavdelingen, Rådhusgt.5, Vadsø

Dessuten blir det mottak av forhåndsstemmer på:

  • Vadsø bo- og omsorgssenter, Bekkefaret 12,14,16 og Vidjeveien 6, Vadsø: onsdag 4.september kl. 11.00-12.30
  • Vadsø helse - og sosialsenter, Vidjeveien 4, Vadsø: tirsdag 3.september kl. 10.30-12.00 •
  • Vadsø kretsfengsel, Dr.Skogholmsgt.2, Vadsø: onsdag 4.september kl. 13.30.-15.00
  • Vadsø videregående skole, Karl Rasmussens pl.1, Vadsø: tirsdag 3.september kl. 13.00-15.00

 

Valgstyret i Vadsø kommune
Telefon 78 94 23 00
vadso.kommune.no