Først i Finnmark med Livsgledehjem

Vadsø kommune har fått sertifisert både sykehjemmet og bo- og omsorgssenteret som livsgledehjem. Dermed er vi også den første kommune i Finnmark som får denne sertifiseringen på plass.

Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning som gjør det enklere å sikre at de psykososiale behovene til beboere ved virksomheter med heldøgns eldreomsorg ivaretas.

For å bli sertifisert som Livsgledehjem skal institusjonen lage et system for å oppfylle ni kriterier. Systemet legges til virksomhetens internkontroll, slik at livsgledearbeidet blir bærekraftig. Man tar utgangspunkt i beboerens livshistorie og identifiserer individuelle aktiviteter og tiltak utifra den kartlegging som er gjort der. Også kalt en livshistoriekartlegging. Deretter tar man selvfølgelig høyde for at aktivitetene er gjennomførbare, men det handler også om å se nye muligheter innenfor de rammene virksomhetene har. Både med henblikk på bemanning og økonomi. Men det er de individuelle behovene og hva som er viktig for den enkelte beboer som det arbeides ut fra. Samtidig lager man rutiner for aktivt å mobilisere og ta godt imot nærmiljøet (skoler, barnehager, bedrifter, frivillige, trossamfunn, lag og foreninger, pårørende og så videre).

De 9 Livsgledekriteriene

  • Alle ansatte ved virksomheten skal vite om hva sertifiseringsordningen er, og hva deltagelse innebærer.
  • Virksomheten skal legge til rette for at beboeren skal få mulighet til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.
  • Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehage og organisasjoner i nærmiljøet.
  • Virksomheten skal legge til rette for at beboer får komme ut i frisk luft minst en gang hver uke.
  • Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr.
  • Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen.
  • Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidene.
  • Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende.
  • Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av hverdagen.

Klikk for stort bildeVadsø sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem. Fra venstre: Kaja Solhaugen (Sertifisør, Livsglede for Eldre) , Aud-Lillian Mosand (Livsgledeansvarlig sykehjem), Linn-Mari Pleym (Livsgledeansvarlig, Sykehjem), Johanne Kirstine Kirk (Livsgledekonsulent og ergoterapeut), Inger Anna Langvatn (Enhetsleder Sykehjem), Birgit Noren (Hovedlivsgledeansvarlig Sykehjem), Anne Grasbakken (Sertifisør Livsglede for Eldre).  

Klikk for stort bildeBo- og omsorgssenteret er også sertifisert som Livsgledehjem. Bakerst fra venstre: Sissel Wigelius, Grete Dahl (enhetsleder), Vladimir Lazovic.3. rekke fra venstre: Mary Duoko, Bjarnhild Baumann, Dyveke Holsbø, Anniken Pleym (Nestleder), Johanne Kirstine Kirk (Livsgledekonsulent)2. rekke fra venstre: Kirsti Torstensen, Kari Sagen Larsen, Dagfinn JohansenForrest fra venstre: Kaja Solhaugen, Anne Grasbakken, Sertifisører fra Livsglede for Eldre.