Frisør, fotpleier og massør søkes

Vadsø kommune søker etter frisør, fotpleier og/ eller massør som ønsker å drive selvstendig næringsvirksomhet på dagsenteret.
Tilbudet vil være for brukere på dagsenteret, beboere på institusjon og i omsorgsboliger. Behovet for tjenestene vil variere.

 

Dagsenteret har et eget rom utstyrt med frisørvask og stoler, fotpleiestol og massasjebenk. Det benyttes samme rom, men på ulike dager etter avtale.
Det stilles krav om fagbrev/svennebrev for å utføre tjenestene.

Ta kontakt med Frida Kvam Richardsen innen 11. desember hvis du er interessert.
Telefon: 78942638
E-postadresse: frida.k.richardsen@vadso.kommune.no