Fritidskortet i Vadsø kommune

Vadsø kommune er en av to pilotkommuner i Norge som er plukket ut til å delta i utredning og utprøving av en nasjonal fritidskortordning. Fritidskortet er et pilotprosjekt som skal gjennomføres i 2019/2020. Vadsø er valgt ut blant annet på bakgrunn av at kommunen over tid har utviklet en bred innsats for økt inkludering av barn i fritidsaktiviteter.

Fritidskortet skal på sikt bli en nasjonal ordning der målet er at alle barn og unge i alderen 6-18 år får et tilskudd til å dekke deltakeravgift slik at de kan delta i faste jevnlige organiserte aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid.

- Jeg er veldig glad for at Arendal og Vadsø nå skal gå foran og være pilotkommuner i dette viktige arbeidet. Jeg vet at mange kommuner har jobbet godt for å tilby barn og unge fritidsaktiviteter og er nå glad for at vi er i gang med arbeidet for en nasjonal ordning, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Kommunen har allerede fått nesten 1 mill. kr fra Bufdir som skal fordeles i 2019. Barn og unge i Vadsø vil derfor i høst få mulighet til å få refundert inntil 1000 kr hver for aktiviteter de allerede har betalt for i år. Informasjon om hvordan man søker om dette i år vil legges ut på Vadsø kommune sine hjemmesider i løpet av november, så snart vi har de tekniske løsningene på plass.

Lise Aanesen fra Trivselslaben, kommunalsjef Grethe Pleym og kommunalsjef Kurt Schjølberg er i gang med prosjektet Fritidskort i Vadsø kommune.

Kommunen vil i tiden fremover og utover i 2020 jobbe sammen med lag og foreninger i Vadsø for å finne frem til hvordan ordningen skal fungere på sikt.

Fritidskortordningen i Vadsø skal sees i sammenheng med det lokale Fritidsfondet i Vadsø  som ble etablert i kommunen i forbindelse med prosjekt Alle skal med i 2018. Fritidsfondet retter seg spesielt mot familier med lav inntekt, mens Fritidskortet skal være en universell ordning som gjelder alle barn og unge i alderen 6-18 år.

Kommunen har engasjert Lise Aanesen i Trivselslaben AS til å lede dette pilotarbeidet. Trivselslaben er en sosial entreprenør som tar tak i samfunnsproblemer og finner nye løsninger i samarbeid med lokale krefter. Lise Aanesen har bred erfaring på inkluderingsarbeid og har ledet flere slike prosjekter i samarbeid med offentlig og frivillig sektor.