Handlingsplan til Strategisk næringsplan ute på høring

Kommunestyret i Vadsø vedtok 7.juni et høringsutkast til handlingsplan for perioden 2018-2020 for den strategiske næringsplanen som ble vedtatt i desember 2017.

Innspill til høringsforslaget bes sendt til postmottak@vadso.kommune.no innen 20.juli 2018. Merk emnefeltet med: Innspill til Handlingsplan – strategisk næringsplan.

Dokumenter: