Husk smittevern i ukene som kommer!

Selv om vi i Vadsø foreløpig har hatt få kjente tilfeller av Covid-19 så ser vi at smittetrykket er økende i nærtliggende kommuner. Det er også en svært urovekkende utvikling i de større byene i Norge. For at vi skal kunne holde smitten under kontroll i kommunen er det svært viktig at alle tar smittevernet alvorlig. Hvis vi alle deltar i det forebyggende smittearbeidet så er sjansene for at vi skal få et større utbrudd langt mindre.

Husk avstand og håndhygiene!
Det viktigste du kan gjøre for å unngå spredning av viruset er å holde avstand og ha god håndhygiene.  Hold 1 meters avstand til andre enn dine nærmeste. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Når du sitter ved siden av noen, bør det være en meters avstand fra din skulder til den andres skulder. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming. Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til personer i risikogruppen.

Både håndvask og alkoholbasert hånddesinfeksjon er gode og effektive metoder for håndhygiene.

Har du symptomer så hold deg hjemme!
Alle som har symptomer må unngå kontakt med andre. Du skal ikke gå på jobb eller skole hvis du har symptomer! Vi anbefaler at man lar seg teste så raskt som mulig etter oppståtte symptomer. Covid-19 har ofte følgende symptomer: feber, hoste, tungpustethet, tap av smak og luktesans, sår hals eller generell sykdomsfølelse. Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjoner kan se an symptomene et par dager før testing. Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfri.

Man kan ringe koronatelefonen 78 94 25 23 for å bli satt opp til testing. Koronatelefonen er åpen 08.00-12.00 mandag til fredag.

Vær oppmerksom på at du kan være smittet selv om du ikke får symptomer.
 

Ikke foreta unødvendige reiser!
Det er økende smitte i store deler av landet. Det er viktig at alle som har reist er særlig aktsom i forhold til symptomer etter reisen. Unngå unødvendige reiser i inn- og utland. Jobbreising bør også begrenses mest mulig.

 

Hold deg hjemme hvis du kan!
Alle bør i de kommende ukene i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.


I Vadsø kommune er det ikke innført noen egne retningslinjer eller pålegg i forhold til smittevern for befolkningen utover de som gjelder nasjonalt. For helsepersonell i kommunen gjelder det egne regler.