Influensavaksinering i Vadsø 2020 - uke 43 og 44

Det er snart tid for influensavaksinering i Vadsø. I år er det kun målgruppen for influensavaksinering som vil kunne få dette. Målgruppen er todelt, nemlig risikogrupper for alvorlig influensasykdom og andre målgrupper.

Risikogrupper:

 • Alle f.o.m. fylte 65år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravde etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine.
 • Barn og voksne med:
  • Diabetes mellitus type 1 og 2
  • Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • Kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt
  • Kronisk leversvikt
  • Kronisk nyresvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet pga dette
  • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, revmatoid artritt og andre sykdommer)
  • Svært alvorlig fedme (BMI > 40)
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper (primært for å beskytte andre):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar (se over)
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

I Vadsø blir det influensavaksinering i uke 43 og 44. Timebestilling for dette er åpen i uke 41 og 42. På grunn av covid-19-pandemien blir det kun mulighet til avtalt oppmøte for vaksinering i denne perioden, det blir ikke drop-in. Pasienter i risikogruppene som har time hos sin fastlege i samme periode kan få satt vaksinen av fastlegen i starten av konsultasjonen. Egenandel for influensavaksinen er i år satt til 50kr, men den dekkes av frikortet dersom du har oppnådd dette.

Beboere i omsorgsbolig og sykehjem som er 65år eller eldre, og hjemmeboende over 80år som venter på slik plass, får en egen vaksine som er mer effektiv hos denne gruppen. Den vaksinen kommer ikke før desember, slik at disse får sin vaksine noe senere.