Informasjon i forbindelse med dårlig smak og lukt på vann i Vadsø

Det har i den senere tid blitt debattert og stilt spørsmålstegn fra innbyggerne om det kan kreves refusjon for vanngebyr i forbindelse med dårlig smak og lukt av vannet levert fra Vadsø vannverk i sommer. Enkelte brukere har opplevd forringet kvalitet grunnet dårlig smak og lukt. Dette tar Vadsø Vann og avløp KF på det største alvor, og vi har jobbet kontinuerlig med å forbedre dette.

Vadsø kommune har ikke vedtatt noen særskilt kvalitetsnorm for vann og avløp. Det er lagt til grunn standard abonnementsvilkår, også hjemlet i forskrift i Vadsø kommune. Denne gir ikke noe særskilt krav til smak og lukt på vannet, men Vadsø Vann og avløp KF gjør selvfølgelig vårt ytterste for at det skal være et topp produkt.

Som tidligere gjort rede for, så har vi denne sommeren vært utsatt for høye temperaturer krydret med relativ kraftige regnbyger, noe som blant annet har skapt algevekst i vårt byvann. Dette har gitt smak og lukt på vannet for enkelte. En spasertur rundt byvannet bekrefter at det lukter humus av vannet.

Vadsø vannverk har 2 barrierer. Det renses gjennom sandfilter, og den andre barrieren er UV belysning. Det finnes barrierer som tar bort lukt og smak i det all vesentlige, dette krever ytterligere framtidige investeringer på våre vannverk. Denne barrieren er det ikke investert i, all den tid at dette problemet har oppstått veldig sjeldent. Sist dette var et relativt problem var i 2013, da varte det noen uker. Det er på det rene at dersom dette problemet gjentar seg i årene fremover, så vil en 3. barriere tvinge seg fram. Dette kan være et resultat av klimaendringene, og gjelder flere kommuner i tillegg til Vadsø

Dersom det er et langvarig sammenbrudd på forsyningsnettet og at vannet som blir levert er direkte helsefarlig, giftig eller totalt ubrukelig til ordinære husholdningsformål, så bør dette gi grunn til prisavslag er presedensen fra liknede saker i andre kommuner. Slik er situasjonen ikke i Vadsø.

Kvaliteten rapporteres fra forbrukerne å være  på bedringens veg, og foretaket tar i sin strategiske planlegging nå høyde for at klimaendringene muligens vil framtvinge investeringer for å opprettholde gode vann- og avløpsleveranser til befolkningen i fremtiden.

Husk at alle gebyrinntekter tilfaller forbrukerne. Alle tjenesteleveranser baserer seg på selvkost, det vil si at de inntekter foretaket har fra gebyrer går tilbake til forbrukerne i form av drift, vedlikehold og investeringer innenfor vann og avløpssektoren.

 

Geir Olav Næss
Daglig leder
Vadsø Vann og avløp KF