Informasjonsmøte om oppstart av barnehagelærerutdanning

I august 2021 skal UiT Norges arktiske universitet starte opp Barnehagelærerutdanning i Kirkenes. I den forbindelse holdes det to informasjonsmøter via nett, mandag 15. februar, kl. 11 og kl. 17.  

På dette møtet vil det blant annet bli gitt informasjon om opptakskrav, søknadsfrister, oppbygging og organisering av studiet, praksis etc.

Til stede på møtet vil det være ansatte fra UiT og Sør-Varanger kommune.

https://uit.no/utdanning/program/325667/barnehagelaerer_samlingsbasert_-_bachelor

Påmelding til nettmøte innen mandag 15.02. kl.10:00

Send e-post til:

Eva Johanne Johnsen: ejj@svk.no

eller

RSK Øst-Finnmark: randi.vorren@vadso.kommune.no