Innspill til mulig ny snøskuterløype i Kiby

Kommunestyret i Vadsø har den 20.12.2018 vedtatt at det skal opprettes en skuter -tilknyttningsløype i Kiby,  til skuterløpe 5 (Høyvik-Langsmedvannet og Betongstasjonen-Langsmedvannet).  

Kommunen ønsker i den forbindelse innspill til mulig løypetrase.

Noen av vilkårene som gjelder er at løypen:

  • Ikke legges i verneområder eller foreslåtte verneområder.
  • Ikke skal være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller krever terrenginngrep.
  • Skal ta hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet.

Innspillene til løypen bør også ta hensyn til en mulig forlengelse av dagens rullebane i Kiby.

Se: https://www.vadso.kommune.no/aktuelt/rapport-og-mulighetsstudie-for-forlengelse-av-rullebane-ved-vadso-lufthavn.5849.aspx

Klikk for stort bilde

Innspillene merket "innspill skuterløype" oversendes Vadsø kommune innen 10.04.2019: 

e-post: postmottak@vadso.kommune.no

Vadsø kommune
Postboks 614 
9811 Vadsø